summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Bestas <mkbestas@lineageos.org>2019-08-06 20:34:15 +0300
committerMichael Bestas <mkbestas@lineageos.org>2019-08-06 20:34:15 +0300
commitb36f13e512873fc8f68f8ecbb1e015e36cabe852 (patch)
tree2c369693ecf1303310f97e3038749a6d104414d6
parent08277601bbe54a4adeac6a26baab42b51d950723 (diff)
downloadandroid_packages_apps_Trebuchet-cm-14.1.tar.gz
android_packages_apps_Trebuchet-cm-14.1.tar.bz2
android_packages_apps_Trebuchet-cm-14.1.zip
Automatic translation importcm-14.1
Change-Id: I830c395918ab6d0d379ff8ead042d2c6a2d8824a
-rw-r--r--res/values-as-rIN/cm_strings.xml64
-rw-r--r--res/values-az-rAZ/cm_strings.xml18
-rw-r--r--res/values-da/cm_strings.xml4
-rw-r--r--res/values-is-rIS/cm_strings.xml20
-rw-r--r--res/values-or-rIN/cm_strings.xml64
-rw-r--r--res/values-th/cm_strings.xml3
6 files changed, 105 insertions, 68 deletions
diff --git a/res/values-as-rIN/cm_strings.xml b/res/values-as-rIN/cm_strings.xml
index 8cc379e88..82fc034bd 100644
--- a/res/values-as-rIN/cm_strings.xml
+++ b/res/values-as-rIN/cm_strings.xml
@@ -16,36 +16,36 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="home_screen_settings">হোম স্ক্ৰীণ ছেটিংচ</string>
- <string name="drawer_settings">ড্ৰৱাৰ ছেটিংচ</string>
- <string name="app_settings">এপ্প্‌ ছেটিংচ</string>
- <string name="setting_state_on">খোলা</string>
- <string name="setting_state_off">অফ</string>
- <string name="setting_state_disabled">নিস্ক্ৰিয়</string>
- <string name="play_folder_title">চলাওঁক</string>
- <string name="scrolling_wallpaper">স্ক্ৰ\'ল ৱালপেপাৰ</string>
- <string name="grid_size_text">গ্ৰীডৰ আকাৰ</string>
- <string name="grid_size_comfortable">আৰামদায়ক</string>
- <string name="grid_size_cozy">ক\'জি</string>
- <string name="grid_size_condensed">কণ্ডেনচড</string>
- <string name="grid_size_custom">কাষ্টম (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_custom">কাষ্টম আকাৰ চয়ন কৰক</string>
- <string name="dialog_confirm">নিশ্চিত কৰা</string>
- <string name="home_screen_search_text">অনুসনআধান বাৰ</string>
- <string name="larger_icons_text">ডাঙৰ আইকনসমূহ</string>
- <string name="icon_labels">আইকন লেবেল</string>
- <string name="icon_labels_show">দেখুৱাওঁক</string>
- <string name="icon_labels_hide">লুকুৱা</string>
- <string name="protected_app_settings">প্ৰতিৰোধী এপ্প্</string>
- <string name="app_drawer_style">ড্ৰৱাৰ ষ্টাইল</string>
- <string name="app_drawer_style_compact">কম্পেক্ট</string>
- <string name="app_drawer_style_sections">শাখা</string>
- <string name="app_drawer_color">ড্ৰৱাৰ ৰং</string>
- <string name="app_drawer_color_dark">আন্ধাৰ</string>
- <string name="app_drawer_color_light">পোহৰ</string>
- <string name="fast_scroller">দ্ৰুত স্ক্ৰ\'লাৰ</string>
- <string name="fast_scroller_type">দ্ৰুত স্ক্ৰ\'লাৰ প্ৰকাৰ</string>
- <string name="fast_scroller_type_horizontal">অনুভূমিক</string>
- <string name="fast_scroller_type_vertical">উলম্ব</string>
- <string name="search_activity_not_found">এটা অনুসন্ধান কাৰ্যকলাপ পোৱা নগ\'ল!</string>
+ <string name="home_screen_settings">হোম স্ক্ৰীণ ছেটিংচ</string>
+ <string name="drawer_settings">ড্ৰৱাৰ ছেটিংচ</string>
+ <string name="app_settings">এপ্প্‌ ছেটিংচ</string>
+ <string name="setting_state_on">খোলা</string>
+ <string name="setting_state_off">অফ</string>
+ <string name="setting_state_disabled">নিস্ক্ৰিয়</string>
+ <string name="play_folder_title">চলাওঁক</string>
+ <string name="scrolling_wallpaper">স্ক্ৰ\'ল ৱালপেপাৰ</string>
+ <string name="grid_size_text">গ্ৰীডৰ আকাৰ</string>
+ <string name="grid_size_comfortable">আৰামদায়ক</string>
+ <string name="grid_size_cozy">ক\'জি</string>
+ <string name="grid_size_condensed">কণ্ডেনচড</string>
+ <string name="grid_size_custom">কাষ্টম (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_custom">কাষ্টম আকাৰ চয়ন কৰক</string>
+ <string name="dialog_confirm">নিশ্চিত কৰা</string>
+ <string name="home_screen_search_text">অনুসনআধান বাৰ</string>
+ <string name="larger_icons_text">ডাঙৰ আইকনসমূহ</string>
+ <string name="icon_labels">আইকন লেবেল</string>
+ <string name="icon_labels_show">দেখুৱাওঁক</string>
+ <string name="icon_labels_hide">লুকুৱা</string>
+ <string name="protected_app_settings">প্ৰতিৰোধী এপ্প্</string>
+ <string name="app_drawer_style">ড্ৰৱাৰ ষ্টাইল</string>
+ <string name="app_drawer_style_compact">কম্পেক্ট</string>
+ <string name="app_drawer_style_sections">শাখা</string>
+ <string name="app_drawer_color">ড্ৰৱাৰ ৰং</string>
+ <string name="app_drawer_color_dark">আন্ধাৰ</string>
+ <string name="app_drawer_color_light">পোহৰ</string>
+ <string name="fast_scroller">দ্ৰুত স্ক্ৰ\'লাৰ</string>
+ <string name="fast_scroller_type">দ্ৰুত স্ক্ৰ\'লাৰ প্ৰকাৰ</string>
+ <string name="fast_scroller_type_horizontal">অনুভূমিক</string>
+ <string name="fast_scroller_type_vertical">উলম্ব</string>
+ <string name="search_activity_not_found">এটা অনুসন্ধান কাৰ্যকলাপ পোৱা নগ\'ল!</string>
</resources>
diff --git a/res/values-az-rAZ/cm_strings.xml b/res/values-az-rAZ/cm_strings.xml
index ea6c711d4..ea0b3be01 100644
--- a/res/values-az-rAZ/cm_strings.xml
+++ b/res/values-az-rAZ/cm_strings.xml
@@ -21,7 +21,7 @@
<string name="app_settings">TƏTBİQETMƏ TƏNZİMLƏMƏLƏRİ</string>
<string name="setting_state_on">AÇIQ</string>
<string name="setting_state_off">BAĞLI</string>
- <string name="setting_state_disabled">LƏĞV EDİLDİ</string>
+ <string name="setting_state_disabled">SIRADAN ÇIXARILDI</string>
<string name="play_folder_title">Play</string>
<string name="scrolling_wallpaper">Divar kağızını sürüşdür</string>
<string name="grid_size_text">Tor ölçüsü</string>
@@ -29,7 +29,7 @@
<string name="grid_size_cozy">Rahat</string>
<string name="grid_size_condensed">Sıx</string>
<string name="grid_size_custom">Özəl (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_custom">Xüsusi ölçü seçin</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_custom">Özəl ölçü seçin</string>
<string name="dialog_confirm">Təsdiqlə</string>
<string name="home_screen_search_text">Axtarış sətri</string>
<string name="larger_icons_text">Böyük nişanlar</string>
@@ -37,6 +37,20 @@
<string name="icon_labels_show">Göstər</string>
<string name="icon_labels_hide">Gizlət</string>
<string name="protected_app_settings">Qorunan tətbiqetmələr</string>
+ <string name="export_workspace_layout">Düzümü köçür</string>
+ <string name="app_drawer_style">Siyirmə stili</string>
+ <string name="app_drawer_style_compact">Yığcam</string>
+ <string name="app_drawer_style_sections">Bölmələr</string>
+ <string name="app_drawer_color">Siyirmə rəngi</string>
+ <string name="app_drawer_color_dark">Tünd</string>
+ <string name="app_drawer_color_light">Açıq</string>
+ <string name="fast_scroller">Sürətli sürüşdürücü</string>
+ <string name="fast_scroller_type">Sürətli sürüşdürücü növü</string>
+ <string name="fast_scroller_type_horizontal">Üfüqi</string>
<string name="fast_scroller_type_vertical">Şaquli</string>
<string name="search_activity_not_found">Axtarış fəaliyyəti tapılmadı!</string>
+ <string name="app_not_available">Tətbiq mövcud deyil</string>
+ <string name="storage_permission_denied">Anbara müraciət edilə bilmir</string>
+ <string name="export_db_email_subject">Region üçün DB Başladıcı</string>
+ <string name="export_db_could_not">Verilənlər bazası faylı köçürülə bilmədi</string>
</resources>
diff --git a/res/values-da/cm_strings.xml b/res/values-da/cm_strings.xml
index 5d4e88820..9649403fb 100644
--- a/res/values-da/cm_strings.xml
+++ b/res/values-da/cm_strings.xml
@@ -31,7 +31,7 @@
<string name="grid_size_custom">Brugerdefineret (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_custom">Vælg brugerdefineret størrelse</string>
<string name="dialog_confirm">Bekræft</string>
- <string name="home_screen_search_text">Søgelinje</string>
+ <string name="home_screen_search_text">Søgebjælke</string>
<string name="larger_icons_text">Større ikoner</string>
<string name="icon_labels">Ikontekster</string>
<string name="icon_labels_show">Vis</string>
@@ -48,7 +48,7 @@
<string name="fast_scroller_type">Hurtig scrollertype</string>
<string name="fast_scroller_type_horizontal">Vandret</string>
<string name="fast_scroller_type_vertical">Lodret</string>
- <string name="search_activity_not_found">En funktion til søgning findes ikke!</string>
+ <string name="search_activity_not_found">En søgningsaktivitet kunne ikke findes!</string>
<string name="app_not_available">App ikke tilgængelig</string>
<string name="storage_permission_denied">Kunne ikke få adgang til lager</string>
<string name="export_db_email_subject">Launcher DB for region</string>
diff --git a/res/values-is-rIS/cm_strings.xml b/res/values-is-rIS/cm_strings.xml
new file mode 100644
index 000000000..55dc2f416
--- /dev/null
+++ b/res/values-is-rIS/cm_strings.xml
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!--Generated by crowdin.com-->
+<!--
+ Copyright (C) 2014 The CyanogenMod Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="storage_permission_denied">Get ekki opnað geymslurými</string>
+</resources>
diff --git a/res/values-or-rIN/cm_strings.xml b/res/values-or-rIN/cm_strings.xml
index 9aa1d6a93..27e28e751 100644
--- a/res/values-or-rIN/cm_strings.xml
+++ b/res/values-or-rIN/cm_strings.xml
@@ -16,36 +16,36 @@
limitations under the License.
-->
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="home_screen_settings">ମୂଳ ସ୍କ୍ରିନ୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
- <string name="drawer_settings">ଡ୍ରଅର୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
- <string name="app_settings">ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
- <string name="setting_state_on">ଅନ୍</string>
- <string name="setting_state_off">ଅଫ୍</string>
- <string name="setting_state_disabled">ଅସାମର୍ଥ</string>
- <string name="play_folder_title">ଚଳାଅ</string>
- <string name="scrolling_wallpaper">ୱାଲପେ୍ପର ସ୍କ୍ରଲ କରନ୍ତୁ</string>
- <string name="grid_size_text">ଗ୍ରିଡ୍ ଆକାର</string>
- <string name="grid_size_comfortable">ଆରାମଦାୟକ</string>
- <string name="grid_size_cozy">କୋଜି</string>
- <string name="grid_size_condensed">କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍‍</string>
- <string name="grid_size_custom">କଷ୍ଟମ୍‍ (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_custom">କଷ୍ଟମ୍‍ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ</string>
- <string name="dialog_confirm">ସୁନିଶ୍ଚିତ</string>
- <string name="home_screen_search_text">ସନ୍ଧାନ ବାର୍‍</string>
- <string name="larger_icons_text">ଅଧିକ ବଡ ଆଇକନ୍‍ଗୁଡିକ</string>
- <string name="icon_labels">ଆଇକନ୍‍ ଲେବେଲ୍‍ଗୁଡିକ</string>
- <string name="icon_labels_show">ଦେଖନ୍ତୁ</string>
- <string name="icon_labels_hide">ଲୁକ୍କାୟିତ</string>
- <string name="protected_app_settings">ସୁରଷିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ଗୁଡିକ</string>
- <string name="app_drawer_style">ଡ୍ରାର୍‍ ଶୈଳି</string>
- <string name="app_drawer_style_compact">କମ୍ପାକ୍ଟ</string>
- <string name="app_drawer_style_sections">ବିଭାଗଗୁଡିକ</string>
- <string name="app_drawer_color">ଡ୍ରଅର୍‍ ରଙ୍ଗ</string>
- <string name="app_drawer_color_dark">ଅନ୍ଧାର</string>
- <string name="app_drawer_color_light">ଆଲୋକ</string>
- <string name="fast_scroller">ଦ୍ରୁତ ସ୍କ୍ରଲର୍‍</string>
- <string name="fast_scroller_type">ଦ୍ରୁତ ସ୍କ୍ରଲର୍‍ ପ୍ରକାର</string>
- <string name="fast_scroller_type_horizontal">ଭୂସମାନ୍ତରାଳ</string>
- <string name="fast_scroller_type_vertical">ଭୂଲମ୍ବ</string>
- <string name="search_activity_not_found">ଏକ ସନ୍ଧାନ କ୍ରିୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ!</string>
+ <string name="home_screen_settings">ମୂଳ ସ୍କ୍ରିନ୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
+ <string name="drawer_settings">ଡ୍ରଅର୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
+ <string name="app_settings">ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ ସେଟିଂସମୂହ</string>
+ <string name="setting_state_on">ଅନ୍</string>
+ <string name="setting_state_off">ଅଫ୍</string>
+ <string name="setting_state_disabled">ଅସାମର୍ଥ</string>
+ <string name="play_folder_title">ଚଳାଅ</string>
+ <string name="scrolling_wallpaper">ୱାଲପେ୍ପର ସ୍କ୍ରଲ କରନ୍ତୁ</string>
+ <string name="grid_size_text">ଗ୍ରିଡ୍ ଆକାର</string>
+ <string name="grid_size_comfortable">ଆରାମଦାୟକ</string>
+ <string name="grid_size_cozy">କୋଜି</string>
+ <string name="grid_size_condensed">କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍‍</string>
+ <string name="grid_size_custom">କଷ୍ଟମ୍‍ (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_custom">କଷ୍ଟମ୍‍ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ</string>
+ <string name="dialog_confirm">ସୁନିଶ୍ଚିତ</string>
+ <string name="home_screen_search_text">ସନ୍ଧାନ ବାର୍‍</string>
+ <string name="larger_icons_text">ଅଧିକ ବଡ ଆଇକନ୍‍ଗୁଡିକ</string>
+ <string name="icon_labels">ଆଇକନ୍‍ ଲେବେଲ୍‍ଗୁଡିକ</string>
+ <string name="icon_labels_show">ଦେଖନ୍ତୁ</string>
+ <string name="icon_labels_hide">ଲୁକ୍କାୟିତ</string>
+ <string name="protected_app_settings">ସୁରଷିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ଗୁଡିକ</string>
+ <string name="app_drawer_style">ଡ୍ରାର୍‍ ଶୈଳି</string>
+ <string name="app_drawer_style_compact">କମ୍ପାକ୍ଟ</string>
+ <string name="app_drawer_style_sections">ବିଭାଗଗୁଡିକ</string>
+ <string name="app_drawer_color">ଡ୍ରଅର୍‍ ରଙ୍ଗ</string>
+ <string name="app_drawer_color_dark">ଅନ୍ଧାର</string>
+ <string name="app_drawer_color_light">ଆଲୋକ</string>
+ <string name="fast_scroller">ଦ୍ରୁତ ସ୍କ୍ରଲର୍‍</string>
+ <string name="fast_scroller_type">ଦ୍ରୁତ ସ୍କ୍ରଲର୍‍ ପ୍ରକାର</string>
+ <string name="fast_scroller_type_horizontal">ଭୂସମାନ୍ତରାଳ</string>
+ <string name="fast_scroller_type_vertical">ଭୂଲମ୍ବ</string>
+ <string name="search_activity_not_found">ଏକ ସନ୍ଧାନ କ୍ରିୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ!</string>
</resources>
diff --git a/res/values-th/cm_strings.xml b/res/values-th/cm_strings.xml
index 39e5a7525..d409504a7 100644
--- a/res/values-th/cm_strings.xml
+++ b/res/values-th/cm_strings.xml
@@ -37,6 +37,7 @@
<string name="icon_labels_show">แสดง</string>
<string name="icon_labels_hide">ซ่อน</string>
<string name="protected_app_settings">แอปที่ได้รับการปกป้อง</string>
+ <string name="export_workspace_layout">ส่งออกรูปแบบ</string>
<string name="app_drawer_style">รูปแบบหน้าแอป</string>
<string name="app_drawer_style_compact">กระชับ</string>
<string name="app_drawer_style_sections">หมวดหมู่</string>
@@ -50,4 +51,6 @@
<string name="search_activity_not_found">ไม่พบกิจกรรมการค้นหา!</string>
<string name="app_not_available">ไม่สามารถใช้งานแอปได้</string>
<string name="storage_permission_denied">ไม่สามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูล</string>
+ <string name="export_db_email_subject">เปิด DB สำหรับภูมิภาค</string>
+ <string name="export_db_could_not">ไม่สามารถส่งออกไฟล์ DB</string>
</resources>