summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMichael Bestas <mikeioannina@gmail.com>2015-09-24 22:01:15 +0300
committerMichael Bestas <mikeioannina@gmail.com>2015-09-24 22:01:15 +0300
commit0e3858b5d09f5c42ec4e6e2a0d4a18822470e7af (patch)
tree816f6850752f28bb0c0246b677be611257eb2d84
parente13df0dd3a2e0efe70c7e0bdbd3464f5abab8921 (diff)
downloadandroid_packages_apps_Trebuchet-cm-12.1-old.tar.gz
android_packages_apps_Trebuchet-cm-12.1-old.tar.bz2
android_packages_apps_Trebuchet-cm-12.1-old.zip
Automatic translation importcm-12.1-old
Change-Id: I65e314e25767461ab1a6cf76e4a6c256ae382f1d
-rw-r--r--res/values-ast-rES/strings.xml1
-rw-r--r--res/values-hi/cm_strings.xml1
-rw-r--r--res/values-th/cm_strings.xml2
-rw-r--r--res/values-vi/cm_strings.xml31
-rw-r--r--res/values-zh-rTW/cm_strings.xml6
5 files changed, 40 insertions, 1 deletions
diff --git a/res/values-ast-rES/strings.xml b/res/values-ast-rES/strings.xml
index f57524afe..566e9e768 100644
--- a/res/values-ast-rES/strings.xml
+++ b/res/values-ast-rES/strings.xml
@@ -100,7 +100,6 @@
<string name="folder_cling_title">Esto ye una carpeta</string>
<string name="folder_cling_create_folder">Pa crear una carpeta como esta, caltén primida una aplicación y muévila sobre otra.</string>
<string name="cling_dismiss">Aceutar</string>
- <string name="dummy_custom_cling_error_message">Error: custom workspace layout passed in but custom cling was not overwritten</string>
<string name="folder_opened">Carpeta abierta, <xliff:g id="WIDTH">%1$d</xliff:g> por <xliff:g id="HEIGHT">%2$d</xliff:g></string>
<string name="folder_tap_to_close">Primi pa zarrar la carpeta</string>
<string name="folder_tap_to_rename">Primi pa camudar el nome nuevu</string>
diff --git a/res/values-hi/cm_strings.xml b/res/values-hi/cm_strings.xml
index 3cd30b32d..962ace5aa 100644
--- a/res/values-hi/cm_strings.xml
+++ b/res/values-hi/cm_strings.xml
@@ -49,4 +49,5 @@
<string name="drawer_type_pager">पृष्ठीय</string>
<string name="setting_state_disabled">अक्षम</string>
<string name="search_activity_not_found">एक खोज गतिविधि नहीं मिली।</string>
+ <string name="app_not_available">ऐप उपलब्ध नहीं है</string>
</resources>
diff --git a/res/values-th/cm_strings.xml b/res/values-th/cm_strings.xml
index 4cc45c9da..a095bd27f 100644
--- a/res/values-th/cm_strings.xml
+++ b/res/values-th/cm_strings.xml
@@ -31,6 +31,7 @@
<string name="grid_size_condensed">บีบ</string>
<string name="grid_size_custom">กำหนดเอง (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_custom">เลือกขนาดกำหนดเอง</string>
+ <string name="play_folder_title">เล่น</string>
<string name="scroll_effect_text">เอฟเฟกต์เลื่อน</string>
<string name="drawer_sorting_text">วิธีการเรียง</string>
<string name="sort_mode_title">ชื่อเรื่อง</string>
@@ -48,4 +49,5 @@
<string name="drawer_type_pager">หน้า</string>
<string name="setting_state_disabled">ปิดการใช้งาน</string>
<string name="search_activity_not_found">ไม่มีกิจกรรมที่ค้นหา!</string>
+ <string name="app_not_available">ไม่สามารถใช้งานแอพได้</string>
</resources>
diff --git a/res/values-vi/cm_strings.xml b/res/values-vi/cm_strings.xml
index 2b4293cee..6767fc536 100644
--- a/res/values-vi/cm_strings.xml
+++ b/res/values-vi/cm_strings.xml
@@ -19,4 +19,35 @@
<string name="home_screen_settings">CÀI ĐẶT MÀN HÌNH CHÍNH</string>
<string name="drawer_settings">CÀI ĐẶT NGĂN CHỨA</string>
<string name="app_settings">CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG</string>
+ <string name="setting_state_on">BẬT</string>
+ <string name="setting_state_off">TẮT</string>
+ <string name="themes_button_text">Chủ đề</string>
+ <string name="scrolling_page_outlines">Trang phác thảo</string>
+ <string name="scrolling_fade_adjacent">Làm mờ các trang phụ</string>
+ <string name="scrolling_wallpaper">Cuộn hình nền</string>
+ <string name="grid_size_text">Kích thước lưới</string>
+ <string name="grid_size_comfortable">Thoải mái</string>
+ <string name="grid_size_cozy">Ấm cúng</string>
+ <string name="grid_size_condensed">Đã rút gọn</string>
+ <string name="grid_size_custom">Tùy chỉnh (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_custom">Chọn kích thước tùy chỉnh</string>
+ <string name="play_folder_title">Phát</string>
+ <string name="scroll_effect_text">Hiệu ứng trượt</string>
+ <string name="drawer_sorting_text">Chế độ phân loại</string>
+ <string name="sort_mode_title">Tên</string>
+ <string name="sort_mode_launch_count">Khởi động bộ đếm</string>
+ <string name="sort_mode_install_time">Thời gian cài đặt</string>
+ <string name="home_screen_search_text">Thanh tìm kiếm</string>
+ <string name="larger_icons_text">Biểu tượng lớn hơn</string>
+ <string name="icon_labels">Nhãn biểu tượng</string>
+ <string name="icon_labels_show">Hiện</string>
+ <string name="icon_labels_hide">Ẩn</string>
+ <string name="protected_app_settings">Các ứng dụng ẩn</string>
+ <string name="dialog_confirm">Xác nhận</string>
+ <string name="drawer_type">Bố trí</string>
+ <string name="drawer_type_drawer">Theo chiều dọc</string>
+ <string name="drawer_type_pager">Đã đánh số trang</string>
+ <string name="setting_state_disabled">ĐÃ TẮT</string>
+ <string name="search_activity_not_found">Không tìm thấy hoạt động tìm kiếm!</string>
+ <string name="app_not_available">Ứng dụng không sẵn có</string>
</resources>
diff --git a/res/values-zh-rTW/cm_strings.xml b/res/values-zh-rTW/cm_strings.xml
index 27ca54323..a2498e0eb 100644
--- a/res/values-zh-rTW/cm_strings.xml
+++ b/res/values-zh-rTW/cm_strings.xml
@@ -31,6 +31,7 @@
<string name="grid_size_condensed">密集</string>
<string name="grid_size_custom">自訂 (<xliff:g id="rows">%1$d</xliff:g> \u00d7 <xliff:g id="columns">%2$d</xliff:g>)</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_custom">選擇自訂大小</string>
+ <string name="play_folder_title">播放</string>
<string name="scroll_effect_text">滾動效果</string>
<string name="drawer_sorting_text">排列模式</string>
<string name="sort_mode_title">標題</string>
@@ -43,4 +44,9 @@
<string name="icon_labels_hide">隱藏</string>
<string name="protected_app_settings">受保護的應用程式</string>
<string name="dialog_confirm">確認</string>
+ <string name="drawer_type">佈局</string>
+ <string name="drawer_type_drawer">垂直</string>
+ <string name="drawer_type_pager">分頁</string>
+ <string name="setting_state_disabled">已停用</string>
+ <string name="search_activity_not_found">找不到搜索活動 !</string>
</resources>