summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ui/res/values-hy-rAM/strings.xml
blob: 0b494a6c1d3847f81f97d20a6000e515e07eb3d2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at

     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
 -->

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
  <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Ներբեռնումներ"</string>
  <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Ներբեռնումներ՝ դասավորված ըստ ամսաթվի"</string>
  <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Ներբեռնումներ՝ դասավորված ըստ չափի"</string>
  <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Ներբեռնումներ չկան:"</string>
  <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;Անհայտ&gt;"</string>
  <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"Դասավորել ըստ չափի"</string>
  <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"Դասավորել ըստ ամսաթվի"</string>
  <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"Հերթագրված է"</string>
  <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Ընթացքի մեջ է"</string>
  <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Ավարտված է"</string>
  <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Ձախողվել է"</string>
  <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Հնարավոր չէ ներբեռնել"</string>
  <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Ցանկանու՞մ եք կրկնել ֆայլի ներբեռնումը ավելի ուշ, թե՞ ջնջել այն հերթացանկից:"</string>
  <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Ֆայլը հերթացանկում է"</string>
  <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Այս ֆայլը հերթագրված է հետագայում ներբեռնման համար, այնպես որ` դեռ հասանելի չէ:"</string>
  <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Հնարավոր չէ գնտել ներբեռնված ֆայլը:"</string>
  <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Հնարավոր չէ ավարտել ներբեռնումը: Չկա բավարար տարածություն արտաքին պահուստում:"</string>
  <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Հնարավոր չէ ավարտել ներբեռնումը: Չկա բավարար տարածություն ներքին ներբեռնման պահուստում:"</string>
  <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Ներբեռնումը խզվել է, և այն հնարավոր չէ վերականգնել:"</string>
  <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Հնարավոր չէ ներբեռնել: Նպատակային ֆայլն արդեն գոյություն ունի:"</string>
  <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Հնարավոր չէ ներբեռնել: Արտաքին կրիչը հասանելի չէ:"</string>
  <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Հնարավոր չէ բացել ֆայլը"</string>
  <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Հեռացնել"</string>
  <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Ջնջել"</string>
  <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"Պահել"</string>
  <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"Չեղարկել"</string>
  <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"Կրկնել"</string>
  <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"Ապանշել բոլորը"</string>
  <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"Ընտրել բոլորը"</string>
  <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"Ընտրված են <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>-ը <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>-ից"</string>
  <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"Տարածել"</string>
</resources>