summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ui
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ui')
-rw-r--r--ui/res/values-et-rEE/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-hy-rAM/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-ka-rGE/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-km-rKH/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-lo-rLA/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-ms-rMY/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-ne-rNP/strings.xml50
-rw-r--r--ui/res/values-si-rLK/strings.xml50
8 files changed, 400 insertions, 0 deletions
diff --git a/ui/res/values-et-rEE/strings.xml b/ui/res/values-et-rEE/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..e2602e5d
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-et-rEE/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Allalaadimised"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Allalaadimised - sorditud kuupäeva järgi"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Allalaadimised - sorditud suuruse järgi"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Allalaadimisi pole."</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;Tundmatu&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"Sordi suuruse järgi"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"Sordi kuupäeva järgi"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"Järjekorras"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Edenemine"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Lõpetatud"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Ebaõnnestus"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Ei saanud alla laadida."</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Kas soovite proovida faili hiljem uuesti alla laadida või kustutada selle järjekorrast?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Järjekorras olev fail"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Fail on allalaadimise järjekorras ega ole seetõttu veel saadaval."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Ei leia allalaaditud faili."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Allalaadimist ei saa lõpetada. Välismäluseadmes ei ole piisavalt ruumi."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Allalaadimist ei saa lõpule viia. Sisest allalaadimisruumi ei ole piisavalt."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Allalaadimine katkes ja seda ei saa jätkata."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Ei saa alla laadida. Sihtfail on juba olemas."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Ei saa alla laadida. Väline andmekandja ei ole saadaval."</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Faili ei saa avada"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Eemalda"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Kustuta"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"Jäta alles"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"Tühista"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"Proovi uuesti"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"Tühista kõik valikud"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"Vali kõik"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"Valitud <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>/<xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"Jaga rakendusest"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-hy-rAM/strings.xml b/ui/res/values-hy-rAM/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..0b494a6c
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Ներբեռնումներ"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Ներբեռնումներ՝ դասավորված ըստ ամսաթվի"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Ներբեռնումներ՝ դասավորված ըստ չափի"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Ներբեռնումներ չկան:"</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;Անհայտ&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"Դասավորել ըստ չափի"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"Դասավորել ըստ ամսաթվի"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"Հերթագրված է"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Ընթացքի մեջ է"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Ավարտված է"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Ձախողվել է"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Հնարավոր չէ ներբեռնել"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Ցանկանու՞մ եք կրկնել ֆայլի ներբեռնումը ավելի ուշ, թե՞ ջնջել այն հերթացանկից:"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Ֆայլը հերթացանկում է"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Այս ֆայլը հերթագրված է հետագայում ներբեռնման համար, այնպես որ` դեռ հասանելի չէ:"</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Հնարավոր չէ գնտել ներբեռնված ֆայլը:"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Հնարավոր չէ ավարտել ներբեռնումը: Չկա բավարար տարածություն արտաքին պահուստում:"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Հնարավոր չէ ավարտել ներբեռնումը: Չկա բավարար տարածություն ներքին ներբեռնման պահուստում:"</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Ներբեռնումը խզվել է, և այն հնարավոր չէ վերականգնել:"</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Հնարավոր չէ ներբեռնել: Նպատակային ֆայլն արդեն գոյություն ունի:"</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Հնարավոր չէ ներբեռնել: Արտաքին կրիչը հասանելի չէ:"</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Հնարավոր չէ բացել ֆայլը"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Հեռացնել"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Ջնջել"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"Պահել"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"Չեղարկել"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"Կրկնել"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"Ապանշել բոլորը"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"Ընտրել բոլորը"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"Ընտրված են <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>-ը <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>-ից"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"Տարածել"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-ka-rGE/strings.xml b/ui/res/values-ka-rGE/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..17dab2af
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-ka-rGE/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"ჩამოტვირთულები"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"ჩამოტვირთულები - სორტირებულია თარიღის მიხედვით"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"ჩამოტვირთულები - სორტირებულია ზომის მიხედვით"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"ჩამოტვირთულები არ არის."</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;უცნობი&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"სორტირება ზომის მიხედვით"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"სორტირება თარიღის მიხედვით"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"რიგშია"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"მიმდინარეობს"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"დასრულება"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"წარუმატებელი"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"ჩამოტვირთვა ვერ განხორციელდა"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"გსურთ, ფაილის ჩამოტვირთვა სცადოთ ხელახლა მოგვიანებით თუ წაშალოთ ის რიგიდან?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"ფაილი რიგშია"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"ეს ფაილი რიგშია მომავალი ჩამოტვირთვისთვის და ჯერ მიუწვდომელია."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"ჩამოტვირთული ფაილის მოძიება ვერ ხერხდება."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"ჩამოტვირთვა ვერ დასრულდა. გარე მეხსიერებაში არ არის საკმარისი სივრცე."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Can\'t finish download. There isn\'t enough space on internal download storage."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"ჩამოტვირთვა შეწყდა და გაგრძელება შეუძლებელია."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"ჩამოტვირთვა შეუძლებელია. დანიშნულების ფაილი უკვე არსებობს."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"ჩამოტვირთვა ვერ ხერხდება. გარე მედია მიუწვდომელია."</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"ფაილის გახსნა ვერ ხერხდება"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"წაშლა"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"წაშლა"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"შენარჩუნება"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"გაუქმება"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"გამეორება"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"ყველა მონიშვნის მოხსნა"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"ყველას არჩევა"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"მონიშნულია <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>, სულ <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>-დან"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"გაზიარება"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-km-rKH/strings.xml b/ui/res/values-km-rKH/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..5bcc6851
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-km-rKH/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"ទាញ​យក"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"ទាញ​យក-តម្រៀប​តាម​កាលបរិច្ឆេទ"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"ទាញ​យក-តម្រៀប​តាម​ទំហំ"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"មិន​មាន​ការ​ទាញ​យក"</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;មិន​ស្គាល់&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"តម្រៀប​តាម​ទំហំ"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"តម្រៀប​តាម​ថ្ងៃ"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"​បាន​ដាក់​ជា​ជួរ"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"កំពុង​ដំណើរការ"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"រួចរាល់"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"បរាជ័យ"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"មិន​អាច​ទាញ​យក"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"តើ​អ្នក​ចង់​ព្យាយាម​ទាញ​យក​ឯកសារ​ម្ដងទៀត​នៅ​ពេល​ក្រោយ ឬ​លុប​វា​ចេញពី​ជួរ?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"ឯកសារ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"ឯកសារ​គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​សម្រាប់​ការ​ទាញ​យក​បន្ទាប់ ដូច្នេះ​វា​មិន​មាន​នៅឡើយ​ទេ។"</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"រក​មិន​ឃើញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ទាញ​យក។"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"មិន​អាច​បញ្ចប់​ការ​ទាញ​យក។ មិន​មាន​ទំហំ​គ្រប់គ្រាន់​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ការ​ទាញ​យក​ខាងក្រៅ។"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"មិន​អាច​បញ្ចប់​ការ​ទាញ​យក។ មិន​មាន​ទំហំ​គ្រប់គ្រាន់​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ការ​ទាញ​យក​ខាងក្នុង។"</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"បាន​បង្អាក់​ការ​ទាញ​យក ហើយ​វា​មិន​អាច​បន្ត​ទៀត​បាន​ទេ។"</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"មិន​អាច​ទាញ​យក, ឯកសារ​ទិសដៅ​មាន​រួចហើយ។"</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"មិន​អាច​បញ្ចប់​ការ​ទាញ​យក។ មិន​មាន​មេឌៀ​ខាងក្រៅ។"</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"មិន​អាច​បើក​ឯកសារ"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"លុប​ចេញ"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"លុប"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"បន្ត"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"បោះ​បង់"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"សាកល្បង​ម្ដងទៀត"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"មិន​ជ្រើស​ទាំងអស់"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"ជ្រើស​ទាំងអស់"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"បាន​ជ្រើស <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ក្នុង​ចំណោម <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"ចែករំលែក​តាម"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-lo-rLA/strings.xml b/ui/res/values-lo-rLA/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..70eb8d67
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-lo-rLA/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"ດາວໂຫລດ"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"ດາວໂຫລດ - ຮຽງຕາມວັນທີ"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"ດາວໂຫລດ - ຮຽງຕາມຂະຫນາດ"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"ບໍ່ມີການດາວໂຫລດ."</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;ບໍ່ຮູ້ຈັກ&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"ຮຽງຕາມຂະຫນາດ"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"ຮຽງຕາມວັນທີ"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"ເຂົ້າຄິວແລ້ວ"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"ກຳລັງດຳເນີນການ"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"ສໍາເລັດ"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"ບໍ່ສຳເລັດ"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"ທ່ານຕ້ອງການລອງດາວໂຫລດໄຟລ໌ນີ້ໃໝ່ໃນພາຍຫຼັງບໍ່ ຫຼືຈະລຶບມັນອອກຈາກຄິວ?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"ໄຟລ໌ຢູ່ໃນຄິວ"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"ໄຟລ໌ນີ້ຖືກເຂົ້າຄິວໄວ້ເພື່ອການດາວໂຫລດໃນອະນາຄົດ ມັນຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເທື່ອ."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"ບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄຟລ໌ທີ່ດາວໂຫລດມາໄດ້."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້. ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນດາວໂຫລດພາຍນອກບໍ່ພຽງພໍ."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້. ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນດາວໂຫລດພາຍໃນບໍ່ພຽງພໍ."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"ການດາວໂຫລດຖືກລົບກວນ ແລະບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້. ໄຟລ໌ເປົ້າໝາຍມີຢູ່ແລ້ວ."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"ບໍ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້. ອຸປະກອນພາຍນອກບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້."</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"ບໍ່ສາມາດເປີດໄຟລ໌"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"ລຶບ"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"ລຶບ"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"ເກັບໄວ້"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"ຍົກເລີກ"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"ລອງໃໝ່"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"ບໍ່ເລືອກທັງໝົດ"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"ເລືອກທັງຫມົດ"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"ເລືອກ <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ຈາກ <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"ແບ່ງປັນຜ່ານ"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-ms-rMY/strings.xml b/ui/res/values-ms-rMY/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..e1e9f666
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-ms-rMY/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Muat turun"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Muat turun - Diisih mengikut tarikh"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Muat turun - Diisih mengikut saiz"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Tiada muat turun."</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;Tidak diketahui&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"Isih mengikut saiz"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"Isih mengikut tarikh"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"Baris gilir"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Sdg dijlnkn"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Selesai"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Tidak berjaya"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Tidak dapat memuat turun"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Adakah anda mahu mencuba semula muat turun fail kemudian atau memadamnya dari baris gilir?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Fail dalam giliran"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Fail ini digilirkan untuk muat turun pada masa akan datang jadi ia belum lagi tersedia."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Tidak dapat mencari fail yang dimuat turun."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Tidak dapat menyelesaikan muat turun. Ruang pada storan luaran tidak mencukupi."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Tidak dapat menyelesaikan muat turun. Ruang pada storan muat turun dalaman tidak mencukupi."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Muat turun terganggu dan tidak dapat disambung semula."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Tidak dapat memuat turun. Fail destinasi sudah pun wujud."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Tidak dapat memuat turun. Media luaran tidak tersedia."</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Tidak dapat membuka fail"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Alih keluar"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Padam"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"Simpan"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"Batal"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"Cuba semula"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"Nyahpilih semua"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"Pilih semua"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"Pilihan <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> dari <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g>"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"Kongsi melalui"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-ne-rNP/strings.xml b/ui/res/values-ne-rNP/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..2a7389b2
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-ne-rNP/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"डाउनलोडहरू"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"डाउनलोडहरू - मिति अनुसार क्रमबद्ध गरिएका"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"डाउनलोडहरू - आकार अनुसार क्रमबद्ध गरिएका"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"कुनै डाउनलोडहरू छैनन्।"</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;अज्ञात&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"आकार अनुसार क्रमबद्ध गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"मिति अनुसार क्रमबद्ध गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"लाममा राखियो"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"प्रगतिमा"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"पुरा गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"असफल"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"डाउनलोड गर्न सकेन"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"तपाईँ पछि फेरि फाइल डाउनलोड गर्ने प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ कि लामबाट हटाउन चाहनुहुन्छ?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"फाइल लाममा छ"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"फाइल भविष्यमा डाउनलोड गर्नका लागि लाममा राखिएको छ, यसैले अझै उपलब्ध छैन।"</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"डाउनलोड गरिएको फाइल फेला पार्न सकेन।"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"डाउनलोड समाप्त पार्न सकेन। बाह्य भण्डारणमा पर्याप्त ठाउँ छैन।"</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"डाउनलोड समाप्त पार्न सकेन। आन्तरिक डाउनलोड भण्डारणमा पर्याप्त ठाउँ छैन।"</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"डाउनलोड अवरूद्ध भयो र यो पुनः सुरु गर्न सकिन्न।"</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"डाउनलोड गर्न सकेन। लक्षित फाइल पहिले नै छ।"</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"डाउनलोड गर्न सकेन। बाह्य मिडिया उपलब्ध छैन।"</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"फाइल खोल्न सकिँदैन"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"हटाउनुहोस्"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"मेटाउनुहोस्"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"राख्नुहोस्"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"रद्द गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"पुनःप्रयास गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"सबै अचयन गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"सबै चयन गर्नुहोस्"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"छानिएको <xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g> को <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> बाट"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"द्वारा साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
+</resources>
diff --git a/ui/res/values-si-rLK/strings.xml b/ui/res/values-si-rLK/strings.xml
new file mode 100644
index 00000000..11873878
--- /dev/null
+++ b/ui/res/values-si-rLK/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!-- Copyright (C) 2010 The Android Open Source Project
+
+ Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ you may not use this file except in compliance with the License.
+ You may obtain a copy of the License at
+
+ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+ -->
+
+<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
+ xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"බාගැනීම්"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"බාගැනීම් - දිනය අනුව පෙළගස්වන ලද"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"බාගැනීම් - ප්‍රමාණය අනුව පෙළගස්වන ලද"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"බාගැනීම් නොමැත."</string>
+ <string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;නොදනී&gt;"</string>
+ <string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"ප්‍රමාණය අනුව අනුපිළිවෙලට සකසන්න"</string>
+ <string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"දිනය අනුව අනුපිළිවෙලට සකසන්න"</string>
+ <string name="download_queued" msgid="104973307780629904">"පෙළ ගැස්විණි"</string>
+ <string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"ක්‍රියාවේ පවතී"</string>
+ <string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"සම්පුර්ණයි"</string>
+ <string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"අසාර්ථකයි"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"බාගත නොහැකි විය"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"ඔබට ගොනු පසුව බාගැනීමට උත්සාහ කිරීමට අවශ්‍යද නැතිනම් එය පෝලිමෙන් මැකීමට අවශ්‍යද?"</string>
+ <string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"ගොනුව පේළියෙහි තිබේ"</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"අනාගත බාගැනීම් සඳහා මෙම ගොනුව පෙළගස්වා ඇත එබැවින් එය තවම ලබාගත නොහැක."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"බාගත් ගොනුව සොයා ගත නොහැක."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"බාගැනීම අවසන් කළ නොහැක. බාහිර බාගැනීම් ආචයනයේ අවශ්‍ය තරම් ඉඩක් නොමැත."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"බාගැනීම අවසන් කළ නොහැක. අභ්‍යන්තර බාගැනීම් ආචයනයේ අවශ්‍ය තරම් ඉඩක් නොමැත."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"බාගැනීමට බාධා ඇතිවූ අතර එය යළි ආරම්භ කළ නොහැක."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"බාගත නොහැක. ගමනාන්තයේ ගොනුව දැනටමත් ඇත."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"බාගත නොහැක. බාහිර මාධ්‍ය නොමැත."</string>
+ <string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"ගොනුව විවෘත කළ නොහැකි විය"</string>
+ <string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"ඉවත් කරන්න"</string>
+ <string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"මකන්න"</string>
+ <string name="keep_queued_download" msgid="5144882786014818569">"තබාගැනීම"</string>
+ <string name="cancel_running_download" msgid="5232704030969221112">"අවලංගු කරන්න"</string>
+ <string name="retry_download" msgid="7617100787922717912">"නැවත උත්සාහ කරන්න"</string>
+ <string name="deselect_all" msgid="6348198946254776764">"සියල්ල තේරීම අත්හරින්න"</string>
+ <string name="select_all" msgid="634074918366265804">"සියල්ල තෝරන්න"</string>
+ <string name="selected_count" msgid="2101564570019753277">"<xliff:g id="TOTAL">%2$d</xliff:g> ගෙන් <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ක් තෝරා ගන්නා ලදී"</string>
+ <string name="download_share_dialog" msgid="3355867339806448955">"බෙදාගන්නේ"</string>
+</resources>