summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-01-06 20:58:05 -0800
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-01-06 20:58:05 -0800
commit1132f4e653a7e8b54b13cb69e663ed4cc29176ad (patch)
tree056a65561dc5ae4ff1ef415f862864195b91e1cf /res
parent9bd6eda57b12410888c3eb67e33feadf6a75fe33 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-1132f4e653a7e8b54b13cb69e663ed4cc29176ad.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-1132f4e653a7e8b54b13cb69e663ed4cc29176ad.tar.bz2
android_packages_providers_DownloadProvider-1132f4e653a7e8b54b13cb69e663ed4cc29176ad.zip
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: I24d865d63e43413352dd2bce6db694e7f94a415f Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res')
-rw-r--r--res/values-sk/strings.xml44
1 files changed, 22 insertions, 22 deletions
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index 13cbeda7..8ffefd8d 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -16,37 +16,37 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Správca preberania"</string>
- <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Získať prístup k správcovi preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Umožňuje aplikácii pristupovať k správcovi preberania a použiť ho na preberanie súborov. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
- <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Rozšírené funkcie správcu preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Umožňuje aplikácii pristupovať k rozšíreným funkciám správcu preberania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
- <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o prevzatí."</string>
- <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Umožňuje aplikácii odosielať upozornenia na dokončenie preberania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
+ <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Správca sťahovania"</string>
+ <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Získať prístup k správcovi sťahovania."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Umožňuje aplikácii pristupovať k správcovi sťahovania a použiť ho na sťahovanie súborov. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť sťahovanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Rozšírené funkcie správcu sťahovania."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Umožňuje aplikácii pristupovať k rozšíreným funkciám správcu sťahovania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť sťahovanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o stiahnutí."</string>
+ <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Umožňuje aplikácii odosielať upozornenia na dokončenie sťahovania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobr. preber. do ukl. priestoru USB"</string>
- <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek prevzatých na kartu SD"</string>
- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Povolí aplikácii zobraziť všetky súbory prevzaté na kartu SD bez ohľadu na aplikáciu, pomocou ktorej boli prevzaté."</string>
- <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti preberania"</string>
- <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Umožňuje aplikácii preberať súbory do vyrovnávacej pamäte preberania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť, keď správca preberania potrebuje viac miesta."</string>
- <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"preberať súbory bez upozornenia"</string>
- <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Umožňuje aplikácii preberať súbory prostredníctvom správcu preberania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
- <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým prevzatiam"</string>
- <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Umožňuje aplikácii zobraziť a upravovať všetky preberania spustené ľubovoľnou aplikáciou v systéme."</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek stiahnutých na kartu SD"</string>
+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Povolí aplikácii zobraziť všetky súbory stiahnuté na kartu SD bez ohľadu na aplikáciu, pomocou ktorej boli stiahnuté."</string>
+ <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti sťahovania"</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Umožňuje aplikácii sťahovať súbory do vyrovnávacej pamäte sťahovania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť, keď správca sťahovania potrebuje viac miesta."</string>
+ <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"sťahovať súbory bez upozornenia"</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Umožňuje aplikácii sťahovať súbory prostredníctvom správcu sťahovania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
+ <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým stiahnutiam"</string>
+ <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Umožňuje aplikácii zobraziť a upravovať všetky sťahovania spustené ľubovoľnou aplikáciou v systéme."</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
- <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Preberanie dokončené."</string>
- <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Preberanie bolo neúspešné."</string>
+ <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Sťahovanie dokončené."</string>
+ <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Sťahovanie bolo neúspešné."</string>
<string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Vzhľadom na veľkosť preberaného súboru sa vyžaduje pripojenie Wi-Fi"</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Pozastavené na pozadí."</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Preberaný súbor je pre sieť operátora príliš veľký"</string>
- <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Na dokončenie preberania tohto súboru s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> je potrebné pripojenie Wi-Fi. \n\nAk chcete spustiť preberanie pri ďalšom pripojení k sieti Wi-Fi, dotknite sa možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>."</string>
- <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie prevzatie?"</string>
- <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Preberanie (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže skrátiť výdrž batérie alebo príliš zaťažiť mobilné pripojenie a viesť k účtovaniu poplatkov podľa dát. programu.\n\n Dotykom možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> spustíte preberanie pri ďalšom pripojení k Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Na dokončenie sťahovania tohto súboru s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> je potrebné pripojenie Wi-Fi. \n\nAk chcete spustiť sťahovanie pri ďalšom pripojení k sieti Wi-Fi, dotknite sa možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>."</string>
+ <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie stiahnutie?"</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Sťahovanie (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže skrátiť výdrž batérie alebo príliš zaťažiť mobilné pripojenie a viesť k účtovaniu poplatkov podľa dát. programu.\n\n Dotykom možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> spustíte sťahovanie pri ďalšom pripojení k Wi-Fi."</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Zoznam"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Zrušiť"</string>
<string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Spustiť"</string>
<string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> <xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<plurals name="notif_summary_active">
- <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Preberá sa 1 súbor"</item>
+ <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Sťahuje sa 1 súbor"</item>
<item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"Počet preberaných súborov: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<plurals name="notif_summary_waiting">
@@ -55,7 +55,7 @@
</plurals>
<string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Zostáva: <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
<string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Súbor sa nepodarilo otvoriť"</string>
- <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Prevzaté súbory"</string>
+ <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Stiahnuté súbory"</string>
<string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"V poradí"</string>
<string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"Prebieha"</string>
<string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Neúspešné"</string>