summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-sk
diff options
context:
space:
mode:
authorEric Fischer <enf@google.com>2010-12-23 14:38:17 -0800
committerEric Fischer <enf@google.com>2010-12-23 14:38:17 -0800
commitdc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde (patch)
treed3715c54ca5156824f164a0720ee15627d66b970 /res/values-sk
parent6bf8b8d183ef3fa118ad9fb8eb35c2ee101e46a1 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.tar.bz2
android_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.zip
Import revised translations.
Change-Id: I2031a68f02f7e5fcd8702b1184e01c381cdc40fe
Diffstat (limited to 'res/values-sk')
-rw-r--r--res/values-sk/strings.xml44
1 files changed, 15 insertions, 29 deletions
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index ca6e4881..e2180593 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -23,40 +23,26 @@
<string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Povoľuje aplikácii prístup k rozšíreným funkciám správcu preberania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o prevzatí."</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Povoľuje aplikácii odoslať upozornenia o dokončení preberania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
- <!-- outdated translation 140058400609165726 --> <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobrazenie všetkých položiek prevzatých na kartu SD"</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobr. preber. do ukl. priestoru USB"</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek prevzatých na kartu SD"</string>
<string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Umožňuje aplikácii zobraziť všetky položky prevzaté na kartu SD bez ohľadu na to, ktorá aplikácia ich prevzala."</string>
- <!-- no translation found for permlab_downloadCacheNonPurgeable (3069534308882047412) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_downloadCacheNonPurgeable (1089583021652571424) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permlab_downloadWithoutNotification (8837971946078327262) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_downloadWithoutNotification (5174806530123417020) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permlab_accessAllDownloads (2436240495424393717) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_accessAllDownloads (4575801130424505112) -->
- <skip />
+ <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti preberania"</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Umožní aplikácii prevziať súbory do vyrovnávacej pamäte preberania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť v prípadoch, kedy správca preberania potrebuje viac miesta."</string>
+ <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"preberať súbory bez upozornenia"</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Umožní aplikácii preberať súbory prostredníctvom správcu preberania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
+ <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým prevzatiam"</string>
+ <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Umožní aplikácii zobraziť a upravovať všetok obsah spustený ktoroukoľvek aplikáciou v systéme."</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
<string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
<string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" a ďalšie (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>)"</string>
<string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Preberanie bolo dokončené"</string>
<string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Prevzatie zlyhalo"</string>
- <!-- no translation found for notification_need_wifi_for_size (5973127997598540499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_required_title (1995971416871498179) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_required_body (1675692697446715831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_recommended_title (7441589306734687400) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_recommended_body (7574517147645381271) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_queue_for_wifi (422576726189179221) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_cancel_download (2430166148737975604) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_start_now (792123674007840864) -->
- <skip />
+ <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"Vyžaduje Wi-Fi (veľkosť)"</string>
+ <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Preberaný súbor je pre sieť operátora príliš veľký"</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Tento súbor s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> musíte prevziať pomocou siete Wi-Fi. "\n\n"Ak kliknete na tlačidlo <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>, súbor sa prevezme pri ďalšom pripojení do siete Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie prevzatie?"</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Okamžité spustenie preberania tejto položky (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže spôsobiť skrátenie výdrže batérie a nadmerné využitie mobilného dátového pripojenia, ktoré môže mať za následok poplatky pre mobilného operátora (v závislosti od dátového programu)."\n\n" Ak kliknete na tlačidlo <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>, prevzatie prebehne pri ďalšom pripojení do siete Wi-Fi."</string>
+ <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Zoznam"</string>
+ <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Zrušiť"</string>
+ <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Spustiť"</string>
</resources>