summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-sk
diff options
context:
space:
mode:
authorEric Fischer <enf@google.com>2011-10-25 11:29:38 -0700
committerEric Fischer <enf@google.com>2011-10-25 11:29:38 -0700
commit0c6c8d08702ed27b7777fb947bce37221014e147 (patch)
treebfc54e7da4e784f5f5990b5b64b5e22932af672e /res/values-sk
parent3e149d56b94639aef98c11e0f857d5329c2acc18 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-0c6c8d08702ed27b7777fb947bce37221014e147.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-0c6c8d08702ed27b7777fb947bce37221014e147.tar.bz2
android_packages_providers_DownloadProvider-0c6c8d08702ed27b7777fb947bce37221014e147.zip
Import revised translations.
Change-Id: I114ab91f3b98b3934166a6622205eec4b8f107c0
Diffstat (limited to 'res/values-sk')
-rw-r--r--res/values-sk/strings.xml26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index 6deff184..d4539d3f 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -18,31 +18,31 @@
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Správca preberania"</string>
<string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Získať prístup k správcovi preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"Povoľuje aplikácii získať prístup k správcovi preberania a prevziať pomocou neho súbory. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia narušiť preberanie a získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Umožňuje aplikácii pristupovať k správcovi preberania a použiť ho na preberanie súborov. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
<string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Rozšírené funkcie správcu preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Povoľuje aplikácii prístup k rozšíreným funkciám správcu preberania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Umožňuje aplikácii pristupovať k rozšíreným funkciám správcu preberania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o prevzatí."</string>
- <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Povoľuje aplikácii odoslať upozornenia o dokončení preberania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
+ <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Umožňuje aplikácii odosielať upozornenia na dokončenie preberania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobr. preber. do ukl. priestoru USB"</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek prevzatých na kartu SD"</string>
- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Umožňuje aplikácii zobraziť všetky položky prevzaté na kartu SD bez ohľadu na to, ktorá aplikácia ich prevzala."</string>
+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Povolí aplikácii zobraziť všetky súbory prevzaté na kartu SD bez ohľadu na aplikáciu, pomocou ktorej boli prevzaté."</string>
<string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti preberania"</string>
- <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Umožní aplikácii prevziať súbory do vyrovnávacej pamäte preberania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť v prípadoch, kedy správca preberania potrebuje viac miesta."</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Umožňuje aplikácii preberať súbory do vyrovnávacej pamäte preberania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť, keď správca preberania potrebuje viac miesta."</string>
<string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"preberať súbory bez upozornenia"</string>
- <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Umožní aplikácii preberať súbory prostredníctvom správcu preberania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Umožňuje aplikácii preberať súbory prostredníctvom správcu preberania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
<string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým prevzatiam"</string>
- <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Umožní aplikácii zobraziť a upravovať všetok obsah spustený ktoroukoľvek aplikáciou v systéme."</string>
+ <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Umožňuje aplikácii zobraziť a upravovať všetky preberania spustené ľubovoľnou aplikáciou v systéme."</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
<string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
<string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" a ďalšie (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>)"</string>
- <string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Preberanie bolo dokončené"</string>
- <string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Prevzatie zlyhalo"</string>
- <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"Vyžaduje Wi-Fi (veľkosť)"</string>
- <string name="notification_paused_in_background" msgid="3786873946716398470">"Pozastavené na pozadí"</string>
+ <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Preberanie dokončené."</string>
+ <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Preberanie bolo neúspešné."</string>
+ <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Vzhľadom na veľkosť preberaného súboru sa vyžaduje pripojenie Wi-Fi"</string>
+ <string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Pozastavené na pozadí."</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Preberaný súbor je pre sieť operátora príliš veľký"</string>
- <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Tento súbor s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> musíte prevziať pomocou siete Wi-Fi. "\n\n"Ak kliknete na tlačidlo <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>, súbor sa prevezme pri ďalšom pripojení do siete Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Na dokončenie preberania tohto súboru s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> je potrebné pripojenie Wi-Fi. "\n\n"Ak chcete spustiť preberanie pri ďalšom pripojení k sieti Wi-Fi, dotknite sa možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>."</string>
<string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie prevzatie?"</string>
- <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Okamžité spustenie preberania tejto položky (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže spôsobiť skrátenie výdrže batérie a nadmerné využitie mobilného dátového pripojenia, ktoré môže mať za následok poplatky pre mobilného operátora (v závislosti od dátového programu)."\n\n" Ak kliknete na tlačidlo <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g>, prevzatie prebehne pri ďalšom pripojení do siete Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Preberanie (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže skrátiť výdrž batérie alebo príliš zaťažiť mobilné pripojenie a viesť k účtovaniu poplatkov podľa dát. programu."\n\n" Dotykom možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> spustíte preberanie pri ďalšom pripojení k Wi-Fi."</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Zoznam"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Zrušiť"</string>
<string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Spustiť"</string>