summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-01-06 20:57:32 -0800
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-01-06 20:57:32 -0800
commit8f3c652160e84e02f438a8dad72b9329d45b269f (patch)
treeb27620d81bb82280e02acb519baea25f33b05850
parentfc6d1ead7d7abf97e5cf28f8871cf3dd0c09bd97 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-8f3c652160e84e02f438a8dad72b9329d45b269f.zip
android_packages_providers_DownloadProvider-8f3c652160e84e02f438a8dad72b9329d45b269f.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-8f3c652160e84e02f438a8dad72b9329d45b269f.tar.bz2
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: Ie4bcb30ee912d1b7486470d8849bde142c461d3b Auto-generated-cl: translation import
-rw-r--r--res/values-da/strings.xml2
-rw-r--r--res/values-sk/strings.xml44
-rw-r--r--ui/res/values-sk/strings.xml26
3 files changed, 36 insertions, 36 deletions
diff --git a/res/values-da/strings.xml b/res/values-da/strings.xml
index bfbe9fd..af90c67 100644
--- a/res/values-da/strings.xml
+++ b/res/values-da/strings.xml
@@ -21,7 +21,7 @@
<string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Tillader, at appen kan få adgang til downloadadministratoren og til at bruge den til at downloade filer. Ondsindede apps kan bruge dette til at afbryde downloads og få adgang til personlige oplysninger."</string>
<string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Avancerede funktioner for downloadadministrator."</string>
<string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Tillader, at appen kan få adgang til downloadadministrators avancerede funktioner. Ondsindede apps kan bruge dette til at afbryde downloads og få adgang til personlige oplysninger."</string>
- <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Send downloadmeddelelser."</string>
+ <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Send underretninger om downloads."</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Tillader, at appen kan sende meddelelser om fuldførte downloads. Ondsindede apps kan bruge dette til at forvirre andre apps, der downloader filer."</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Se alle downloads til USB-lagr."</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Se alle downloads til SD-kort"</string>
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index 13cbeda..8ffefd8 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -16,37 +16,37 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Správca preberania"</string>
- <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Získať prístup k správcovi preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Umožňuje aplikácii pristupovať k správcovi preberania a použiť ho na preberanie súborov. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
- <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Rozšírené funkcie správcu preberania."</string>
- <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Umožňuje aplikácii pristupovať k rozšíreným funkciám správcu preberania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť preberanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
- <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o prevzatí."</string>
- <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Umožňuje aplikácii odosielať upozornenia na dokončenie preberania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
+ <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Správca sťahovania"</string>
+ <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"Získať prístup k správcovi sťahovania."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"Umožňuje aplikácii pristupovať k správcovi sťahovania a použiť ho na sťahovanie súborov. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť sťahovanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"Rozšírené funkcie správcu sťahovania."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"Umožňuje aplikácii pristupovať k rozšíreným funkciám správcu sťahovania. Škodlivé aplikácie to môžu využiť a narušiť sťahovanie alebo získať prístup k súkromným informáciám."</string>
+ <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Odoslať upozornenie o stiahnutí."</string>
+ <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"Umožňuje aplikácii odosielať upozornenia na dokončenie sťahovania. Škodlivé aplikácie môžu pomocou tohto nastavenia zmiasť iné aplikácie, ktoré preberajú súbory."</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Zobr. preber. do ukl. priestoru USB"</string>
- <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek prevzatých na kartu SD"</string>
- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Povolí aplikácii zobraziť všetky súbory prevzaté na kartu SD bez ohľadu na aplikáciu, pomocou ktorej boli prevzaté."</string>
- <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti preberania"</string>
- <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Umožňuje aplikácii preberať súbory do vyrovnávacej pamäte preberania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť, keď správca preberania potrebuje viac miesta."</string>
- <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"preberať súbory bez upozornenia"</string>
- <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Umožňuje aplikácii preberať súbory prostredníctvom správcu preberania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
- <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým prevzatiam"</string>
- <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Umožňuje aplikácii zobraziť a upravovať všetky preberania spustené ľubovoľnou aplikáciou v systéme."</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Zobrazenie všetkých položiek stiahnutých na kartu SD"</string>
+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"Povolí aplikácii zobraziť všetky súbory stiahnuté na kartu SD bez ohľadu na aplikáciu, pomocou ktorej boli stiahnuté."</string>
+ <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Rezervovať miesto vo vyrovnáv. pamäti sťahovania"</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"Umožňuje aplikácii sťahovať súbory do vyrovnávacej pamäte sťahovania, ktorú nie je možné automaticky odstrániť, keď správca sťahovania potrebuje viac miesta."</string>
+ <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"sťahovať súbory bez upozornenia"</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"Umožňuje aplikácii sťahovať súbory prostredníctvom správcu sťahovania bez toho, aby sa používateľovi zobrazilo upozornenie."</string>
+ <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Prístup ku všetkým systémovým stiahnutiam"</string>
+ <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"Umožňuje aplikácii zobraziť a upravovať všetky sťahovania spustené ľubovoľnou aplikáciou v systéme."</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Bez názvu&gt;"</string>
- <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Preberanie dokončené."</string>
- <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Preberanie bolo neúspešné."</string>
+ <string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"Sťahovanie dokončené."</string>
+ <string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"Sťahovanie bolo neúspešné."</string>
<string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Vzhľadom na veľkosť preberaného súboru sa vyžaduje pripojenie Wi-Fi"</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Pozastavené na pozadí."</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Preberaný súbor je pre sieť operátora príliš veľký"</string>
- <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Na dokončenie preberania tohto súboru s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> je potrebné pripojenie Wi-Fi. \n\nAk chcete spustiť preberanie pri ďalšom pripojení k sieti Wi-Fi, dotknite sa možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>."</string>
- <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie prevzatie?"</string>
- <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Preberanie (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže skrátiť výdrž batérie alebo príliš zaťažiť mobilné pripojenie a viesť k účtovaniu poplatkov podľa dát. programu.\n\n Dotykom možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> spustíte preberanie pri ďalšom pripojení k Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Na dokončenie sťahovania tohto súboru s veľkosťou <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> je potrebné pripojenie Wi-Fi. \n\nAk chcete spustiť sťahovanie pri ďalšom pripojení k sieti Wi-Fi, dotknite sa možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g>."</string>
+ <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Zaradiť do zoznamu na neskoršie stiahnutie?"</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Sťahovanie (<xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g>) môže skrátiť výdrž batérie alebo príliš zaťažiť mobilné pripojenie a viesť k účtovaniu poplatkov podľa dát. programu.\n\n Dotykom možnosti <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> spustíte sťahovanie pri ďalšom pripojení k Wi-Fi."</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Zoznam"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Zrušiť"</string>
<string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Spustiť"</string>
<string name="download_percent" msgid="6889426633242976698">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> <xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<plurals name="notif_summary_active">
- <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Preberá sa 1 súbor"</item>
+ <item quantity="one" msgid="8475775855911967027">"Sťahuje sa 1 súbor"</item>
<item quantity="other" msgid="9087228371320573153">"Počet preberaných súborov: <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>"</item>
</plurals>
<plurals name="notif_summary_waiting">
@@ -55,7 +55,7 @@
</plurals>
<string name="download_remaining" msgid="3139295890887972718">"Zostáva: <xliff:g id="DURATION">%s</xliff:g>"</string>
<string name="download_no_application_title" msgid="7935659741162801699">"Súbor sa nepodarilo otvoriť"</string>
- <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Prevzaté súbory"</string>
+ <string name="root_downloads" msgid="4098414876292351487">"Stiahnuté súbory"</string>
<string name="download_queued" msgid="3302638231377947451">"V poradí"</string>
<string name="download_running" msgid="3925050393361158266">"Prebieha"</string>
<string name="download_error" msgid="5144180777324573236">"Neúspešné"</string>
diff --git a/ui/res/values-sk/strings.xml b/ui/res/values-sk/strings.xml
index e3d3cd1..de3b6b5 100644
--- a/ui/res/values-sk/strings.xml
+++ b/ui/res/values-sk/strings.xml
@@ -16,10 +16,10 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Prevzatia"</string>
- <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Prevzatia – zoradené podľa dátumu"</string>
- <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Prevzatia – zoradené podľa veľkosti"</string>
- <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Žiadne preberania"</string>
+ <string name="app_label" msgid="3070921713463294774">"Stiahnutia"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_date" msgid="5898014492155434221">"Stiahnutia – zoradené podľa dátumu"</string>
+ <string name="download_title_sorted_by_size" msgid="1417193166677094813">"Stiahnutia – zoradené podľa veľkosti"</string>
+ <string name="no_downloads" msgid="1029667411186146836">"Žiadne sťahovania"</string>
<string name="missing_title" msgid="830115697868833773">"&lt;Neznáme&gt;"</string>
<string name="button_sort_by_size" msgid="7331549713691146251">"Zoradiť podľa veľkosti"</string>
<string name="button_sort_by_date" msgid="8800842892684101528">"Zoradiť podľa dátumu"</string>
@@ -27,16 +27,16 @@
<string name="download_running" msgid="4656462962155580641">"Prebieha"</string>
<string name="download_success" msgid="7006048006543495236">"Dokončené"</string>
<string name="download_error" msgid="8081329546008568251">"Neúspešné"</string>
- <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Nepodarilo sa prevziať"</string>
- <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Chcete tento súbor skúsiť znova prevziať neskôr, alebo ho chcete zo zoznamu odstrániť?"</string>
+ <string name="dialog_title_not_available" msgid="5746317632356158515">"Nepodarilo sa stiahnuť"</string>
+ <string name="dialog_failed_body" msgid="587545111677064427">"Chcete tento súbor skúsiť znova stiahnuť neskôr, alebo ho chcete zo zoznamu odstrániť?"</string>
<string name="dialog_title_queued_body" msgid="6760681913815015219">"Súbor v poradí"</string>
- <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Súbor zatiaľ nie je k dispozícii, pretože je v poradí na budúce prevzatie."</string>
- <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Prevzatý súbor sa nepodarilo nájsť."</string>
- <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Preberanie nie je možné dokončiť. V externom úložisku nie je dostatok miesta."</string>
- <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Preberanie nie je možné dokončiť. V internom úložisku na prevzaté súbory nie je dostatok miesta."</string>
- <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Preberanie bolo prerušené a nie je možné v ňom pokračovať."</string>
- <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Nepodarilo sa prevziať. Cieľový súbor už existuje."</string>
- <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Nepodarilo sa prevziať. Externé médium nie je k dispozícii."</string>
+ <string name="dialog_queued_body" msgid="708552801635572720">"Súbor zatiaľ nie je k dispozícii, pretože je v poradí na budúce stiahnutie."</string>
+ <string name="dialog_file_missing_body" msgid="3223012612774276284">"Stiahnutý súbor sa nepodarilo nájsť."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_external" msgid="8692452156251449195">"Sťahovanie nie je možné dokončiť. V externom úložisku nie je dostatok miesta."</string>
+ <string name="dialog_insufficient_space_on_cache" msgid="6313630206163908994">"Sťahovanie nie je možné dokončiť. V internom úložisku na stiahnuté súbory nie je dostatok miesta."</string>
+ <string name="dialog_cannot_resume" msgid="8664509751358983543">"Sťahovanie bolo prerušené a nie je možné v ňom pokračovať."</string>
+ <string name="dialog_file_already_exists" msgid="8308563940663449590">"Nepodarilo sa stiahnuť. Cieľový súbor už existuje."</string>
+ <string name="dialog_media_not_found" msgid="4468088418758018765">"Nepodarilo sa stiahnuť. Externé médium nie je k dispozícii."</string>
<string name="download_no_application_title" msgid="7024782176657362251">"Súbor nie je možné otvoriť"</string>
<string name="remove_download" msgid="6372920256257247857">"Odstrániť"</string>
<string name="delete_download" msgid="76629022653866471">"Odstrániť"</string>