summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res')
-rw-r--r--res/values-af/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-cs/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-da/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-es-rUS/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-fa/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-fr-rCA/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-fr/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-hy-rAM/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ka-rGE/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-lo-rLA/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ms-rMY/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-nb/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-pt/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ru/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-sk/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-sl/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-sw/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-tr/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-zh-rCN/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-zh-rHK/strings.xml2
20 files changed, 20 insertions, 39 deletions
diff --git a/res/values-af/strings.xml b/res/values-af/strings.xml
index 8aa65a4fe..5d01f360d 100644
--- a/res/values-af/strings.xml
+++ b/res/values-af/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Program is nie geïnstalleer nie."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Program is nie beskikbaar nie"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Afgelaaide program in veiligmodus gedeaktiveer"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Legstukke gedeaktiveer in Veiligmodus"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Legstukke"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Legstukke"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Wys Mem"</string>
diff --git a/res/values-cs/strings.xml b/res/values-cs/strings.xml
index 4b05436d4..95125bcb7 100644
--- a/res/values-cs/strings.xml
+++ b/res/values-cs/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Aplikace není nainstalována."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Aplikace není k dispozici."</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Stažená aplikace je v nouzovém režimu zakázána"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"V Bezpečném režimu jsou widgety zakázány."</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgety"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgety"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Zobrazit Mem"</string>
diff --git a/res/values-da/strings.xml b/res/values-da/strings.xml
index d5352f20e..c3bb08804 100644
--- a/res/values-da/strings.xml
+++ b/res/values-da/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Appen er ikke installeret."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Appen er ikke tilgængelig"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Downloadet app er deaktiveret i sikker tilstand"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Widgets er deaktiveret i Beskyttet tilstand"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Vis Mem"</string>
diff --git a/res/values-es-rUS/strings.xml b/res/values-es-rUS/strings.xml
index dc43f2d82..847faac68 100644
--- a/res/values-es-rUS/strings.xml
+++ b/res/values-es-rUS/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"No se instaló la aplicación."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"La aplicación no está disponible."</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Aplicación descargada inhabilitada en modo seguro"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Widgets inhabilitados en modo seguro"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Mostrar memoria"</string>
diff --git a/res/values-fa/strings.xml b/res/values-fa/strings.xml
index c765d8fa0..ce10c2d85 100644
--- a/res/values-fa/strings.xml
+++ b/res/values-fa/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"برنامه نصب نشده است."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"برنامه در دسترس نیست"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"برنامه دانلود شده در حالت ایمن غیرفعال شد"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"ابزارک‌ها در حالت ایمن غیرفعال هستند"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"ابزارک‌ها"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"ابزارک‌ها"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"‏نمایش Mem"</string>
diff --git a/res/values-fr-rCA/strings.xml b/res/values-fr-rCA/strings.xml
index c1070f2ea..a94f571da 100644
--- a/res/values-fr-rCA/strings.xml
+++ b/res/values-fr-rCA/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"L\'application n\'est pas installée."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Application indisponible"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"L\'application téléchargée est désactivée en mode sécurisé."</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Widgets désactivés en mode sans échec"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Afficher la mémoire"</string>
diff --git a/res/values-fr/strings.xml b/res/values-fr/strings.xml
index 064d751ae..0f1aac475 100644
--- a/res/values-fr/strings.xml
+++ b/res/values-fr/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"L\'application n\'est pas installée."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Application indisponible"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"L\'application téléchargée est désactivée en mode sécurisé."</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Les widgets sont désactivés en mode sécurisé."</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Afficher la mémoire"</string>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
index 9402a4265..dcff15c8f 100644
--- a/res/values-hy-rAM/strings.xml
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Ծրագիրը տեղադրված չէ:"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Հավելվածը հասանելի չէ"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Ներբեռնված ծրագիրն անջատված է Անվտանգ ռեժիմում"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Վիջեթներն անջատված են անվտանգ ռեժիմում"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Վիջեթներ"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Վիջեթներ"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Ցուցադրել մեմը"</string>
diff --git a/res/values-ka-rGE/strings.xml b/res/values-ka-rGE/strings.xml
index 809233195..823d36a7c 100644
--- a/res/values-ka-rGE/strings.xml
+++ b/res/values-ka-rGE/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"აპი არ არის დაყენებული."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"აპი მიუწვდომელია"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"უსაფრთხო რეჟიმში ჩამოტვირთული აპი გაუქმებულია"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"უსაფრთხო რეჟიმში ვიჯეტი გამორთულია"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"ვიჯეტები"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"ვიჯეტები"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Mem-ის ჩვენება"</string>
diff --git a/res/values-lo-rLA/strings.xml b/res/values-lo-rLA/strings.xml
index 935e99768..ac475036b 100644
--- a/res/values-lo-rLA/strings.xml
+++ b/res/values-lo-rLA/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"ແອັບຯບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"ແອັບຯ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"ແອັບຯ​ທີ່​ດາວ​ໂຫລດ​ແລ້ວ​ຖືກ​ປິດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ Safe mode"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"​ວິດ​ເຈັດ​ຖືກ​ປິດ​ໃນ Safe mode"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"ວິດເຈັດ"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"ວິດເຈັດ"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"ສະແດງຄວາມຈຳ"</string>
diff --git a/res/values-ms-rMY/strings.xml b/res/values-ms-rMY/strings.xml
index 1770e891f..5f96ead43 100644
--- a/res/values-ms-rMY/strings.xml
+++ b/res/values-ms-rMY/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Apl tidak dipasang."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Apl tidak tersedia"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Apl yang dimuat turun dilumpuhkan dalam mod Selamat"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Widget dilumpuhkan dalam mod Selamat"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widget"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widget"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Papar Mem"</string>
diff --git a/res/values-nb/strings.xml b/res/values-nb/strings.xml
index 6211361b3..a7faeaf07 100644
--- a/res/values-nb/strings.xml
+++ b/res/values-nb/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Appen er ikke installert."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Appen er ikke tilgjengelig"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"En nedlastet app er deaktivert i sikker modus"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Moduler er deaktivert i sikker modus"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Moduler"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Moduler"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Vis minne"</string>
diff --git a/res/values-pt/strings.xml b/res/values-pt/strings.xml
index 355e71a49..6c9a0d913 100644
--- a/res/values-pt/strings.xml
+++ b/res/values-pt/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"O app não está instalado."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"O app não está disponível"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"App transferido por download desativado no modo de segurança"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Widgets desativados no modo de segurança"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Mostrar memória"</string>
diff --git a/res/values-ru/strings.xml b/res/values-ru/strings.xml
index 7cbd9fa83..8b9d7064c 100644
--- a/res/values-ru/strings.xml
+++ b/res/values-ru/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Приложение удалено"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Приложение недоступно"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Скачанное приложение отключено в безопасном режиме"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Виджеты отключены в безопасном режиме"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Виджеты"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Виджеты"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Сведения о памяти"</string>
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
index e3c242d05..2ffa4b457 100644
--- a/res/values-sk/strings.xml
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Aplikácia nie je nainštalovaná."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Aplikácia nie je k dispozícii"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Stiahnutá aplikácia je v núdzovom režime zakázaná"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Miniaplikácie sú v núdzovom režime zakázané"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Miniaplikácie"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Miniaplikácie"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Zobraziť pamäť"</string>
diff --git a/res/values-sl/strings.xml b/res/values-sl/strings.xml
index 807b1b436..f02ea27ac 100644
--- a/res/values-sl/strings.xml
+++ b/res/values-sl/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Aplikacija ni nameščena."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Aplikacija ni na voljo"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Prenesena aplikacija je onemogočena v Varnem načinu"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Pripomočki so onemogočeni v varnem načinu"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Pripomočki"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Pripomočki"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Pokaži pomnilnik"</string>
diff --git a/res/values-sw/strings.xml b/res/values-sw/strings.xml
index 0284679c9..05df3c4a0 100644
--- a/res/values-sw/strings.xml
+++ b/res/values-sw/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Programu haijasakinishwa."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Programu haipatikani"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Programu iliyopakuliwa imezimwa katika Hali Salama"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Wijeti zimezimwa katika hali ya Usalama"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Wijeti"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Wijeti"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Onyesha Kumbukumbu"</string>
diff --git a/res/values-tr/strings.xml b/res/values-tr/strings.xml
index b71748ef1..341def708 100644
--- a/res/values-tr/strings.xml
+++ b/res/values-tr/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Uygulama yüklü değil."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Uygulama kullanılamıyor"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"İndirilen uygulama Güvenli modda devre dışı bırakıldı"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Güvenli modda widget\'lar devre dışı"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widget\'lar"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widget\'lar"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Belleği Göster"</string>
diff --git a/res/values-zh-rCN/strings.xml b/res/values-zh-rCN/strings.xml
index 30e34b901..e716fdee2 100644
--- a/res/values-zh-rCN/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml
@@ -26,8 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"未安装该应用。"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"应用不可用"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"安全模式下不允许使用下载的此应用"</string>
- <!-- no translation found for safemode_widget_error (4863470563535682004) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"安全模式下不允许使用小部件"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"小部件"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"小部件"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"显示内存空间"</string>
diff --git a/res/values-zh-rHK/strings.xml b/res/values-zh-rHK/strings.xml
index 3656e2e22..02c90f208 100644
--- a/res/values-zh-rHK/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rHK/strings.xml
@@ -26,7 +26,7 @@
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"尚未安裝應用程式。"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"目前無法使用這個應用程式"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"在安全模式中無法使用「已下載的應用程式」功能"</string>
- <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"在安全模式下無法使用小工具"</string>
+ <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"在安全模式中無法使用小工具"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"小工具"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"小工具"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"顯示記憶體"</string>