summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--go/res/values-pa/strings.xml2
-rw-r--r--go/res/values-vi/strings.xml2
2 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/go/res/values-pa/strings.xml b/go/res/values-pa/strings.xml
index fdb3c7415..f3982ab71 100644
--- a/go/res/values-pa/strings.xml
+++ b/go/res/values-pa/strings.xml
@@ -20,7 +20,7 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="long_press_widget_to_add" msgid="4001616142797446267">"ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਪੱਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।"</string>
- <string name="long_accessible_way_to_add" msgid="2725225828389948328">"ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡਬਲ-ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।"</string>
+ <string name="long_accessible_way_to_add" msgid="2725225828389948328">"ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਡਬਲ-ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋ।"</string>
<string name="widget_button_text" msgid="4221900832360456858">"ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ"</string>
<string name="widgets_bottom_sheet_title" msgid="3949835990909395998">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ"</string>
</resources>
diff --git a/go/res/values-vi/strings.xml b/go/res/values-vi/strings.xml
index 84ed62796..1197619c5 100644
--- a/go/res/values-vi/strings.xml
+++ b/go/res/values-vi/strings.xml
@@ -20,7 +20,7 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="long_press_widget_to_add" msgid="4001616142797446267">"Chạm và giữ để chọn lối tắt."</string>
- <string name="long_accessible_way_to_add" msgid="2725225828389948328">"Nhấn đúp và giữ để chọn lối tắt hoặc sử dụng tác vụ tùy chỉnh."</string>
+ <string name="long_accessible_way_to_add" msgid="2725225828389948328">"Nhấn đúp và giữ để chọn lối tắt hoặc sử dụng hành động tùy chỉnh."</string>
<string name="widget_button_text" msgid="4221900832360456858">"Lối tắt"</string>
<string name="widgets_bottom_sheet_title" msgid="3949835990909395998">"Lối tắt <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
</resources>