summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-07-24 03:57:00 -0700
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2014-07-24 03:57:00 -0700
commit5a7892721619faadbab226acd3fed53f6b712362 (patch)
treefb5f9adfc2ef7861ae501d598e638283a704c21c /res
parente86b9d79c470dad9e9dcda42bc236b3167bd8acc (diff)
downloadandroid_packages_apps_Trebuchet-5a7892721619faadbab226acd3fed53f6b712362.tar.gz
android_packages_apps_Trebuchet-5a7892721619faadbab226acd3fed53f6b712362.tar.bz2
android_packages_apps_Trebuchet-5a7892721619faadbab226acd3fed53f6b712362.zip
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: I1427e90539940f8b07b0e64aa2bda08abe8649f7 Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res')
-rw-r--r--res/values-fi/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-fr/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-hy-rAM/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ka-rGE/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ms-rMY/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ro/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-ru/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-sw/strings.xml2
-rw-r--r--res/values-tr/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-zh-rCN/strings.xml3
10 files changed, 10 insertions, 19 deletions
diff --git a/res/values-fi/strings.xml b/res/values-fi/strings.xml
index f07694a45..4c09e34de 100644
--- a/res/values-fi/strings.xml
+++ b/res/values-fi/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Androidin ydinsovellukset"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Sovellusta ei ole asennettu."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Ladattu sovellus poistettiin käytöstä suojatussa tilassa"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgetit"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgetit"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Näytä muisti"</string>
diff --git a/res/values-fr/strings.xml b/res/values-fr/strings.xml
index 7948edbc9..17cdab7a6 100644
--- a/res/values-fr/strings.xml
+++ b/res/values-fr/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Applications de base Android"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"L\'application n\'est pas installée."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"L\'application téléchargée est désactivée en mode sécurisé."</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgets"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgets"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Afficher la mémoire"</string>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
index 29d91b84d..2aa5cc00f 100644
--- a/res/values-hy-rAM/strings.xml
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Android Core Apps"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Ծրագիրը տեղադրված չէ:"</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Ներբեռնված ծրագիրն անջատված է Անվտանգ ռեժիմում"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Վիջեթներ"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Վիջեթներ"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Ցուցադրել մեմը"</string>
diff --git a/res/values-ka-rGE/strings.xml b/res/values-ka-rGE/strings.xml
index 2d2785aaf..a1ab30888 100644
--- a/res/values-ka-rGE/strings.xml
+++ b/res/values-ka-rGE/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Android-ის ბირთვის აპები"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"აპი არ არის დაყენებული."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"უსაფრთხო რეჟიმში ჩამოტვირთული აპი გაუქმებულია"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"ვიჯეტები"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"ვიჯეტები"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Mem-ის ჩვენება"</string>
diff --git a/res/values-ms-rMY/strings.xml b/res/values-ms-rMY/strings.xml
index 5d3e4a526..0c83d8367 100644
--- a/res/values-ms-rMY/strings.xml
+++ b/res/values-ms-rMY/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Apl Teras Android"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Apl tidak dipasang."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Apl yang dimuat turun dilumpuhkan dalam mod Selamat"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widget"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widget"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Papar Mem"</string>
diff --git a/res/values-ro/strings.xml b/res/values-ro/strings.xml
index bf5247941..72180bfb8 100644
--- a/res/values-ro/strings.xml
+++ b/res/values-ro/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Android Core Apps"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Aplicația nu este instalată."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Aplicația descărcată este dezactivată în modul de siguranță"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widgeturi"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widgeturi"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Afișați memoria"</string>
diff --git a/res/values-ru/strings.xml b/res/values-ru/strings.xml
index c383569c9..1ff78ff68 100644
--- a/res/values-ru/strings.xml
+++ b/res/values-ru/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Основные приложения Android"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Приложение удалено"</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Скачанное приложение отключено в безопасном режиме"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Виджеты"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Виджеты"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Сведения о памяти"</string>
diff --git a/res/values-sw/strings.xml b/res/values-sw/strings.xml
index 62c9e4599..72764ebff 100644
--- a/res/values-sw/strings.xml
+++ b/res/values-sw/strings.xml
@@ -24,7 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Programu Msingi za Android"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Programu haijasakinishwa."</string>
- <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Programu iliyopakuliwa imezimwa katika Hali salama"</string>
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Programu iliyopakuliwa imezimwa katika Hali Salama"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Wijeti"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Wijeti"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Onyesha Kumbukumbu"</string>
diff --git a/res/values-tr/strings.xml b/res/values-tr/strings.xml
index 7dcbf9f20..77ada31ec 100644
--- a/res/values-tr/strings.xml
+++ b/res/values-tr/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Android Çekirdek Uygulamaları"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Uygulama yüklü değil."</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"İndirilen uygulama Güvenli modda devre dışı bırakıldı"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Widget\'lar"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Widget\'lar"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Belleği Göster"</string>
diff --git a/res/values-zh-rCN/strings.xml b/res/values-zh-rCN/strings.xml
index aa1a0a142..2fc6a2f0e 100644
--- a/res/values-zh-rCN/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml
@@ -24,8 +24,7 @@
<string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Android 核心应用"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"未安装该应用。"</string>
- <!-- no translation found for safemode_shortcut_error (9160126848219158407) -->
- <skip />
+ <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"已下载的应用在安全模式下已被停用"</string>
<string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"小部件"</string>
<string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"小部件"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"显示内存空间"</string>