summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res
diff options
context:
space:
mode:
authorBill Yi <byi@google.com>2019-08-25 23:11:04 -0700
committerBill Yi <byi@google.com>2019-08-25 23:11:04 -0700
commit5bdbee5e798b25a4adee489bda5c46d3f684ab59 (patch)
tree7514ecb3d585307051c7aec93d35391bec8783b2 /res
parent0d6f41bef2d751df6681df6f1dedfe1132b72a86 (diff)
downloadandroid_packages_apps_Trebuchet-5bdbee5e798b25a4adee489bda5c46d3f684ab59.tar.gz
android_packages_apps_Trebuchet-5bdbee5e798b25a4adee489bda5c46d3f684ab59.tar.bz2
android_packages_apps_Trebuchet-5bdbee5e798b25a4adee489bda5c46d3f684ab59.zip
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: I00a33583e7c0440db939df46e0e9fe7306d0a6c1 Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res')
-rw-r--r--res/values-bn/strings.xml1
-rw-r--r--res/values-hi/strings.xml1
-rw-r--r--res/values-hy/strings.xml3
-rw-r--r--res/values-km/strings.xml1
-rw-r--r--res/values-ky/strings.xml1
-rw-r--r--res/values-te/strings.xml3
6 files changed, 2 insertions, 8 deletions
diff --git a/res/values-bn/strings.xml b/res/values-bn/strings.xml
index 775885caa..09608b542 100644
--- a/res/values-bn/strings.xml
+++ b/res/values-bn/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"কাজ"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করা নেই৷"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"অ্যাপ্লিকেশান অনুপলব্ধ"</string>
diff --git a/res/values-hi/strings.xml b/res/values-hi/strings.xml
index 3b0432ee4..8fa02c016 100644
--- a/res/values-hi/strings.xml
+++ b/res/values-hi/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"कार्यस्‍थल"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"ऐप्‍लिकेशन इंस्‍टॉल नहीं है."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"ऐप्लिकेशन उपलब्ध नहीं है"</string>
diff --git a/res/values-hy/strings.xml b/res/values-hy/strings.xml
index fbb657ebd..93404e6f5 100644
--- a/res/values-hy/strings.xml
+++ b/res/values-hy/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"Աշխատանքային"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Ծրագիրը տեղադրված չէ:"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Հավելվածը հասանելի չէ"</string>
@@ -87,7 +86,7 @@
<string name="allow_rotation_desc" msgid="8662546029078692509">"Հեռախոսը պտտելու դեպքում"</string>
<string name="notification_dots_title" msgid="9062440428204120317">"Ծանուցումների կետիկներ"</string>
<string name="notification_dots_desc_on" msgid="1679848116452218908">"Միացված է"</string>
- <string name="notification_dots_desc_off" msgid="1760796511504341095">"Անջատած է"</string>
+ <string name="notification_dots_desc_off" msgid="1760796511504341095">"Անջատված է"</string>
<string name="title_missing_notification_access" msgid="7503287056163941064">"Անհրաժեշտ է ծանուցման թույլտվություն"</string>
<string name="msg_missing_notification_access" msgid="281113995110910548">"Ծանուցումների կետիկները ցուցադրելու համար միացրեք ծանուցումները <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>-ի համար"</string>
<string name="title_change_settings" msgid="1376365968844349552">"Փոխել կարգավորումները"</string>
diff --git a/res/values-km/strings.xml b/res/values-km/strings.xml
index f4a328df1..973804200 100644
--- a/res/values-km/strings.xml
+++ b/res/values-km/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"ការងារ"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"មិន​បាន​ដំឡើង​កម្មវិធី។"</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"មិន​មាន​កម្មវិធី"</string>
diff --git a/res/values-ky/strings.xml b/res/values-ky/strings.xml
index 046a66253..d52446c83 100644
--- a/res/values-ky/strings.xml
+++ b/res/values-ky/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"Жумуш"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Колдонмо орнотулган эмес."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Колдонмо жеткиликтүү эмес"</string>
diff --git a/res/values-te/strings.xml b/res/values-te/strings.xml
index c8f70fe05..1f8d3b8c4 100644
--- a/res/values-te/strings.xml
+++ b/res/values-te/strings.xml
@@ -20,7 +20,6 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_name" msgid="649227358658669779">"Launcher3"</string>
- <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
<string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"కార్యాలయం"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేయబడలేదు."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"యాప్ అందుబాటులో లేదు"</string>
@@ -53,7 +52,7 @@
<string name="uninstall_drop_target_label" msgid="4722034217958379417">"అన్ఇన్‌స్టాల్ చేయి"</string>
<string name="app_info_drop_target_label" msgid="692894985365717661">"యాప్ సమాచారం"</string>
<string name="install_drop_target_label" msgid="2539096853673231757">"ఇన్‌స్టాల్ చేయండి"</string>
- <string name="permlab_install_shortcut" msgid="5632423390354674437">"సత్వరమార్గాలను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం"</string>
+ <string name="permlab_install_shortcut" msgid="5632423390354674437">"షార్ట్‌కట్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="923466509822011139">"వినియోగదారు ప్రమేయం లేకుండా సత్వరమార్గాలను జోడించడానికి అనువర్తనాన్ని అనుమతిస్తుంది."</string>
<string name="permlab_read_settings" msgid="1941457408239617576">"హోమ్ సెట్టింగ్‌లు మరియు సత్వరమార్గాలను చదవడం"</string>
<string name="permdesc_read_settings" msgid="5833423719057558387">"హోమ్‌లో సెట్టింగ్‌లు మరియు సత్వరమార్గాలను చదవడానికి అనువర్తనాన్ని అనుమతిస్తుంది."</string>