summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMatoDroid <mato.jurik1@gmail.com>2013-10-26 15:00:56 +0200
committerGerrit Code Review <gerrit@cyanogenmod.org>2013-10-26 16:56:02 +0000
commitbd4cd21fa6b761f017dfde0e7ebd6faece3032a3 (patch)
treef56b4d446a519786ff95fe596a019f5deef096c0
parent1a3e47291e82fab98d350ced9d570b81eb4007a6 (diff)
downloadandroid_packages_apps_Trebuchet-bd4cd21fa6b761f017dfde0e7ebd6faece3032a3.zip
android_packages_apps_Trebuchet-bd4cd21fa6b761f017dfde0e7ebd6faece3032a3.tar.gz
android_packages_apps_Trebuchet-bd4cd21fa6b761f017dfde0e7ebd6faece3032a3.tar.bz2
Trebuchet: SK translations
Patchset3: Removed whitespace Change-Id: I1e37e574bffa69891eed440d7fe8267af5150ed0
-rw-r--r--res/values-sk/cm_strings.xml67
1 files changed, 34 insertions, 33 deletions
diff --git a/res/values-sk/cm_strings.xml b/res/values-sk/cm_strings.xml
index 4c47392..c1bec4d 100644
--- a/res/values-sk/cm_strings.xml
+++ b/res/values-sk/cm_strings.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
<string name="menu_apps_sort_install_date">Dátum inštalácie</string>
<string name="menu_apps_filter_system">Systémové</string>
<string name="menu_apps_filter_downloaded">Prevzaté</string>
- <string name="menu_hidden_apps_delete">Znovunastaviť</string>
+ <string name="menu_hidden_apps_delete">Nastaviť znova</string>
<string name="all_apps_sort_cling_title">Usporiadanie vašich aplikácií</string>
<string name="all_apps_sort_cling_add_item">Kliknite a podržte záložku Aplikácie na vybratie režimu usporiadania</string>
<string name="hidden_apps_title">Skryté aplikácie</string>
@@ -41,41 +41,41 @@
<string name="preferences_interface_homescreen_general_default_screen_title">Predvolená obrazovka</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_default_screen_summary">Výber predvolenej domovskej obrazovky</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_search_title">Vyhľadávacia lišta</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_general_search_summary">Na trvalo povolí vyhľadávaciu lištu</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_general_search_summary">Natrvalo povoliť vyhľadávaciu lištu</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_grid_title">Veľkosť mriežky</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_general_grid_summary">Zvolí počet riadkov/stĺpcov na domovskej obrazovke</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_general_grid_summary">Zvoliť počet riadkov/stĺpcov na domovskej obrazovke</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_grid_rows_title">Riadky</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_grid_columns_title">Stĺpce</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_general_stretch_screens_title">Roztiahnuť obrazovky</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_general_stretch_screens_summary">Zväčší domovské obrazovky, aby vyplnili celú veľkosť displeja</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_general_hide_icon_labels_title">Skryť menovky ikôn</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_general_hide_icon_labels_summary">Skryje menovky ikôn na domovskej obrazovke</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_general_stretch_screens_summary">Zväčšiť domovské obrazovky, aby vyplnili celú veľkosť displeja</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_general_hide_icon_labels_title">Skryť menovky ikon</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_general_hide_icon_labels_summary">Skryť menovky ikon na domovskej obrazovke</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_category">Posúvanie</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_transition_effect_title">Efekt prechodu</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_transition_effect_summary">Efekt posúvanie pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_scroll_wallpaper_title">Posúvať pozadie</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_scroll_wallpaper_summary">Posunie pozadie pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_hack_title">Rýchle vykreslenie pozadia</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_hack_summary">Použije trik s pozadím, ktorý zvýši jemnosť nehybných obrázkov pozadia</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_hack_summary">Použiť trik s pozadím, ktorý zvýši jemnosť nehybných obrázkov pozadia</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_size_title">Veľkosť pozadia</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_size_summary">Určuje na koľko obrazoviek má byť široké pozadie</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_wallpaper_size_summary">Určiť, na koľko obrazoviek má byť široké pozadie</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_fade_adjacent_screens_title">Zoslabenie bočných obrazoviek</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_fade_adjacent_screens_summary">Zoslabí bočné obrazovky pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_fade_adjacent_screens_summary">Zoslabiť bočné obrazovky pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_show_outlines_title">Zobraziť okraje</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_show_outlines_summary">Zobrazí okraje obrazoviek pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_scrolling_show_outlines_summary">Zobraziť okraje obrazoviek pri posúvaní domovských obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_indicator_category">Ukazovateľ</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_indicator_enable_title">Zobraziť ukazovateľ stránok</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_enable_summary">Zobrazí ukazovateľ aktuálnej stránky na obrazovke</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_enable_summary">Zobraziť ukazovateľ aktuálnej stránky na obrazovke</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_indicator_fade_title">Zoslabiť ukazovateľ</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_fade_summary">Zoslabí ukazovateľ po zmene domovskej obrazovky</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_fade_summary">Zoslabiť ukazovateľ po zmene domovskej obrazovky</string>
<string name="preferences_interface_homescreen_indicator_position_title">Pozícia ukazovateľa</string>
- <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_position_summary">Určí, kde na obrazovke bude zobrazený ukazovateľ</string>
+ <string name="preferences_interface_homescreen_indicator_position_summary">Určiť, kde na obrazovke bude zobrazený ukazovateľ</string>
<string name="preferences_interface_drawer_title">Ponuka</string>
<string name="preferences_interface_drawer_summary">Ponuka aplikácií a miniaplikácií</string>
<string name="preferences_interface_drawer_orientation_title">Orientácia</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_orientation_summary">Určí, ktorým smerom sa bude ponuka posúvať</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_orientation_summary">Určiť, ktorým smerom sa bude ponuka posúvať</string>
<string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_title">Skryté aplikácie</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_summary">Skryje aplikácie v ponuke</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_summary">Skryť aplikácie v ponuke</string>
<string name="preferences_interface_drawer_apps_category">Aplikácie</string>
<string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_shortcuts_title">Skryté aplikácie (skratky)</string>
<string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_shortcuts_summary">Odstrániť skratky skrytých aplikácií z domovskej obrazovky</string>
@@ -83,41 +83,41 @@
<string name="preferences_interface_drawer_hidden_apps_widgets_summary">Odstrániť miniaplikácie skrytých aplikácií z domovskej obrazovky</string>
<string name="preferences_interface_drawer_widgets_category">Miniaplikácie</string>
<string name="preferences_interface_drawer_widgets_join_apps_title">Zlúčiť s aplikáciami</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_widgets_join_apps_summary">Posunie z ponuky aplikácií do ponuky miniaplikácií bez zmeny karty</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_widgets_join_apps_summary">Posun z ponuky aplikácií do ponuky miniaplikácií bez zmeny karty</string>
<string name="preferences_interface_drawer_scrolling_category">Posúvanie</string>
<string name="preferences_interface_drawer_scrolling_transition_effect_title">Efekt prechodu</string>
<string name="preferences_interface_drawer_scrolling_transition_effect_summary">Efekt posúvanie pri posúvaní obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_drawer_scrolling_fade_adjacent_screens_title">Zoslabiť bočné stránky</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_scrolling_fade_adjacent_screens_summary">Zoslabí bočné stránky pri posúvaní obrazoviek</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_scrolling_fade_adjacent_screens_summary">Zoslabiť bočné stránky pri posúvaní obrazoviek</string>
<string name="preferences_interface_drawer_indicator_category">Ukazovateľ</string>
<string name="preferences_interface_drawer_indicator_enable_title">Zobraziť ukazovateľ stránok</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_indicator_enable_summary">Zobrazí ukazovateľ aktuálnej stránky na spodku obrazovky</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_indicator_enable_summary">Zobraziť ukazovateľ aktuálnej stránky na spodku obrazovky</string>
<string name="preferences_interface_drawer_indicator_fade_title">Zoslabiť ukazovateľ</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_indicator_fade_summary">Zoslabí ukazovateľ po zmene stránky</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_indicator_fade_summary">Zoslabiť ukazovateľ po zmene stránky</string>
<string name="preferences_interface_drawer_indicator_position_title">Pozícia ukazovateľa</string>
- <string name="preferences_interface_drawer_indicator_position_summary">Určí, kde na obrazovke bude zobrazený ukazovateľ</string>
+ <string name="preferences_interface_drawer_indicator_position_summary">Určiť, kde na obrazovke bude zobrazený ukazovateľ</string>
<string name="preferences_interface_dock_title">Dok</string>
<string name="preferences_interface_dock_enabled_title">Zobraziť dok</string>
<string name="preferences_interface_dock_enabled_summary">Zobrazí dok pod domovskou obrazovkou</string>
<string name="preferences_interface_dock_pages_title">Stránky</string>
<string name="preferences_interface_dock_pages_summary">Počet stránok v doku</string>
<string name="preferences_interface_dock_default_page_title">Predvolená stránka</string>
- <string name="preferences_interface_dock_default_page_summary">Určí predvolenú stránku</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_default_page_summary">Vybrať predvolenú stránku</string>
<string name="preferences_interface_dock_icons_title">Ikony</string>
- <string name="preferences_interface_dock_icons_summary">Počet ikôn/stĺpcov v doku</string>
- <string name="preferences_interface_dock_hide_icon_labels_title">Skryť menovky ikôn</string>
- <string name="preferences_interface_dock_hide_icon_labels_summary">Skryje menovky ikôn v doku</string>
- <string name="preferences_interface_dock_icon_scale_title">Mierka ikôn</string>
- <string name="preferences_interface_dock_icon_scale_summary">Mierka ikôn v doku</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_icons_summary">Počet ikon/stĺpcov v doku</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_hide_icon_labels_title">Skryť menovky ikon</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_hide_icon_labels_summary">Skryť menovky ikon v doku</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_icon_scale_title">Mierka ikon</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_icon_scale_summary">Mierka ikon v doku</string>
<string name="preferences_interface_dock_divider_title">Zobraziť oddeľovač</string>
- <string name="preferences_interface_dock_divider_summary">Zobrazí oddeľovač medzi domovskou obrazovkou a dokom</string>
+ <string name="preferences_interface_dock_divider_summary">Zobraziť oddeľovač medzi domovskou obrazovkou a dokom</string>
<string name="preferences_interface_icons_title">Ikony</string>
<string name="preferences_interface_general_title">Všeobecné</string>
<string name="preferences_interface_general_orientation_title">Automaticky otáčať obrazovku</string>
<string name="preferences_interface_general_lock_workspace_title">Uzamknúť domovskú obrazovku</string>
- <string name="preferences_interface_general_lock_workspace_summary">Uzamkne pozície odkazov a priečinkov domovskej obrazovky, doku a ponuky aplikácií a miniaplikácií</string>
+ <string name="preferences_interface_general_lock_workspace_summary">Uzamknúť pozície odkazov a priečinkov domovskej obrazovky, doku a ponuky aplikácií a miniaplikácií</string>
<string name="preferences_interface_general_fullscreen_title">Režim na celú obrazovku</string>
- <string name="preferences_interface_general_fullscreen_summary">Skryje stavovú lištu kvôli zväčšeniu domovskej obrazovky</string>
+ <string name="preferences_interface_general_fullscreen_summary">Skryť stavovú lištu kvôli zväčšeniu domovskej obrazovky</string>
<string name="folder_empty_contents_title">Nenájdené žiadne položky</string>
<string name="effects_standard">Štandardný</string>
<string name="effects_tablet">Tablet</string>
@@ -139,9 +139,10 @@
<string name="live_folder_cling_create_folder">Živé priečinky umožňujú vývojárom aplikácií vytvárať priečinky s dynamickým obsahom.
Obsah priečinka možno odstrániť dlhým stlačením na položku. Na rozdiel od bežných priečinkov, položky môžu byť pridané len
aplikáciou, ktorý vytvorila priečinok</string>
- <string name="preferences_interface_general_iconpack_title">Balík ikôn</string>
- <string name="preferences_interface_general_iconpack_summary">Balíky ikôn nahradzujú predvolené ikony aplikácií</string>
- <string name="dialog_pick_iconpack_title">Vyberte balík ikôn</string>
+ <string name="preferences_interface_general_iconpack_title">Balík ikon</string>
+ <string name="preferences_interface_general_iconpack_summary">Balíky ikon nahradzujú predvolené ikony aplikácií</string>
+ <string name="dialog_pick_iconpack_title">Vyberte balík ikon</string>
<string name="default_iconpack_title">Predvolené ikony</string>
- <string name="no_iconpacks_summary">Nie sú nainštalované žiadne balíky ikôn</string>
+ <string name="no_iconpacks_summary">Nie sú nainštalované žiadne balíky ikon</string>
+ <string name="conversations_title">Konverzácie</string>
</resources>