summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-az-rAZ/qcomstrings.xml
blob: 6bf47772273ff9b95367951c55fcceb3999b6aff (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Generated by crowdin.com-->
<!--
  Copyright (c) 2012-2014, 2016, The Linux Foundation. All rights reserved.

  Not a Contribution.

  Copyright (C) 2007 The Android Open Source Project
  Copyright (C) 2017 The LineageOS Project

  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  you may not use this file except in compliance with the License.
  You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
-->
<resources>
  <string name="pref_camera_powermode_title">Enerjiyə qənaət rejimi</string>
  <string name="pref_camera_powermode_entry_lp">Aşağı güc</string>
  <string name="pref_camera_powermode_entry_np">Normal güc</string>
  <string name="pref_camera_autoexposure_title">Avto ekspozisiya</string>
  <string name="pref_camera_autoexposure_entry_frameaverage">Çərçivə ortalaması</string>
  <string name="pref_camera_autoexposure_entry_centerweighted">Mərkəz ağırlıqlı</string>
  <string name="pref_camera_autoexposure_entry_spotmetering">Nöqtə ölçülməsi</string>
  <string name="pref_camera_videoencoder_title">Video kodlayıcı</string>
  <string name="pref_camera_videoencoder_dialogtitle">Video kodlayıcı</string>
  <string name="pref_camera_audioencoder_title">Səs kodlayıcı</string>
  <string name="pref_camera_skinToneEnhancement_default">sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_skinToneEnhancement_title">Dəri tonu gücləndirilməsi</string>
  <string name="pref_camera_skinToneEnhancement_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_skinToneEnhancement_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_zsl_title">Sıfır sürgü gecikməsi</string>
  <string name="pref_camera_selectablezoneaf_title">Avtofokus sahəsi</string>
  <string name="pref_camera_selectablezoneaf_entry_auto">Avto</string>
  <string name="pref_camera_selectablezoneaf_entry_spotmetering">Nöqtə ölçülməsi</string>
  <string name="pref_camera_selectablezoneaf_entry_centerweighted">Mərkəz ağırlıqlı</string>
  <string name="pref_camera_selectablezoneaf_entry_frameaverage">Çərçivə ortalaması</string>
  <string name="pref_camera_advanced_features_title">Qabaqcıl özəlliklər</string>
  <string name="pref_camera_advanced_feature_entry_none">Yoxdur</string>
  <string name="pref_camera_advanced_feature_entry_multi_touch_focus">Çoxlu toxunaqlı fokus</string>
  <string name="pref_camera_manual_exp_title">Əllə ekspozisiya</string>
  <string name="pref_camera_manual_exp_entry_ISO_priority">ISO üstünlüyü</string>
  <string name="pref_camera_manual_exp_entry_exptime_priority">Ekspozisiya vaxtı üstünlüyü</string>
  <string name="pref_camera_manual_exp_entry_user_setting">İstifadəçi tənzimləməsi</string>
  <string name="pref_camera_manual_exp_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_manual_wb_title">Əllə qurulmuş ağ tarazlığı</string>
  <string name="pref_camera_manual_wb_entry_color_temperature">Rəng hərarəti</string>
  <string name="pref_camera_manual_wb_entry_rbgb_gains">RBGB qazancı</string>
  <string name="pref_camera_manual_wb_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_manual_focus_title">Əllə fokus</string>
  <string name="pref_camera_manual_focus_entry_scale_mode">Bölgü rejimi</string>
  <string name="pref_camera_manual_focus_entry_diopter_mode">Diopter rejimi</string>
  <string name="pref_camera_manual_focus_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_instant_capture_title" translatable="true">Ani yaxalama</string>
  <string name="pref_camera_instant_capture_entry_aggressive_aec" translatable="true">Aqressiv AEC</string>
  <string name="pref_camera_instant_capture_entry_fast_aec" translatable="true">Sürətli AEC</string>
  <string name="pref_camera_instant_capture_entry_disable" translatable="true">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_zsl_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_zsl_entry_on">Açıq</string>
  <string name="hdr_enable_message">HDR fəallaşdırılıb, yalnız Avto rejim dəstəklənir</string>
  <string name="scene_enable_message">HDR, Avto rejim xaricində dəstəklənmir</string>
  <string name="pref_camera_video_hdr_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_video_hdr_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_cds_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_cds_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_cds_entry_auto">Avto</string>
  <string name="pref_camera_video_cds_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_video_cds_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_video_cds_entry_auto">Avto</string>
  <string name="pref_camera_tnr_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_tnr_entry_enable">Fəallaşdır</string>
  <string name="pref_camera_video_tnr_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_video_tnr_entry_enable">Fəallaşdır</string>
  <string name="pref_camera_video_hdr_title">Video HDR</string>
  <string name="pref_camera_cds_title">CDS rejimi</string>
  <string name="pref_camera_video_cds_title">Video CDS rejimi</string>
  <string name="pref_camera_tnr_title">TNR rejimi</string>
  <string name="pref_camera_video_tnr_title">Video TNR rejimi</string>
  <string name="pref_camera_facedetection_title">Üz aşkarlama</string>
  <string name="pref_camera_facedetection_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_facedetection_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_selfie_flash_title">Selfie işığı</string>
  <string name="pref_selfie_flash_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_selfie_flash_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_redeyereduction_title">Qırmızı göz azaldılması</string>
  <string name="pref_camera_redeyereduction_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_redeyereduction_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_selfiemirror_title" translatable="true">Selfi güzgüsü</string>
  <string name="pref_camera_selfiemirror_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_selfiemirror_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_shuttersound_title" translatable="true">Çəkiliş səsi</string>
  <string name="pref_camera_shuttersound_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_shuttersound_entry_disable">Sıradan çıxarıldı</string>
  <string name="error_app_unsupported_hfr_selection">Sabitləşdirmə/Sürətləndirilmiş çəkiliş/HDR istifadə olunanda Yüksək-framerate çəkiliş dəstəklənmir.</string>
  <string name="error_app_unsupported_hfr">Ağır çəkiliş seçilmiş video ölçüsündə dəstəklənmir. Daha aşağı video ölçüsü seçin</string>
  <string name="error_app_unsupported_dis">Stabilləşdirmə seçilmiş video ölçüsündə dəstəklənmir. Daha aşağı video ölçüsü seçin</string>
  <string name="error_app_unsupported_hsr">Sürətləndirilmiş çəkiliş seçilmiş video ölçüsündə dəstəklənmir. Daha aşağı video ölçüsü seçin</string>
  <string name="error_app_unsupported_hfr_codec">Sürətləndirilmiş rejim fəal olanda yalnız H264 video kodlaması dəstəklənir</string>
  <string name="error_app_unsupported">Bu kodlayıcı üçün dəstəklənməyən video ölçüsü</string>
  <string name="error_app_unsupported_profile">Dəstəklənməyən video profili</string>
  <string name="error_app_unsupported_raw">Raw şəkil formatı, Sıfır sürgü gecikmə rejimində dəstəklənmir. JPEG seçin</string>
  <string name="pref_camera_ae_bracket_hdr_entry_ae_bracket">AE çənbərləmə</string>
  <string name="pref_camera_ae_bracket_hdr_title">AE çənbərləmə</string>
  <string name="pref_camera_ae_bracket_hdr_entry_on">Açıq</string>
  <string name="err_app_unsupport_ae_bracket_code">AE çənbərləmə hələ ki, dəstəklənmir</string>
  <string name="snapshot_lower_than_video">Video şəkil həcmi videonun həcmindən kiçik və video həcmi ilə məhdud olmalıdır. Zəhmət olmasa hazırki video həcminə bərabər və ya daha yüksək bir ölçü seçin.</string>
  <string name="snapshotsize_low_powermode">Aşağı Güc rejimində şəkil ölçüsünü dəyişdirmə dəstəklənmir, şəkil, video ölçülərində çəkiləcək. Zəhmət olmasa şəkil ölçülərini dəyişdirmək üçün Normal Güc rejiminə keçin.</string>
  <string name="snapshot_qcif_and_d1">Bu ölçülər üçün yalnız video həcmində şəkil çəkmə dəstəklənir.</string>
  <string name="pref_camera_hfr_title">Sürətləndirilmiş çəkiliş</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_2x">Ağır çəkiliş 60 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_3x">Ağır çəkiliş 90 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_4x">Ağır çəkiliş 120 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_8x">Ağır çəkiliş 240 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_hsr_60">Sürətləndirilmiş çəkiliş 60 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_hsr_90">Sürətləndirilmiş çəkiliş 90 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_hsr_120">Sürətləndirilmiş çəkiliş 120 FPS</string>
  <string name="pref_camera_hfr_entry_hsr_240">Sürətləndirilmiş çəkiliş 240 FPS</string>
  <string name="pref_camera_noise_reduction_title">Səs-küy azaltma</string>
  <string name="pref_camera_noise_reduction_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_noise_reduction_entry_fast">Sürətli</string>
  <string name="pref_camera_noise_reduction_entry_high_quality">Yüksək keyfiyyət</string>
  <string name="pref_camera_see_more_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_see_more_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_denoise_title">Səs-küyü azalt</string>
  <string name="pref_camera_denoise_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_denoise_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_iso_title">ISO</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_auto">Avto</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_isodeblur">Auto (HJR)</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_iso100">ISO100ö</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_iso200">ISO200</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_iso400">ISO400</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_iso800">ISO800</string>
  <string name="pref_camera_iso_entry_iso1600">ISO1600</string>
  <string name="pref_camera_antibanding_title">Parıldalamanın azaldılması</string>
  <string name="pref_camera_antibanding_entry_0">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_antibanding_entry_1">50 Hz (Avropa)</string>
  <string name="pref_camera_antibanding_entry_2">60 Hz (ABŞ)</string>
  <string name="pref_camera_antibanding_entry_3">Avto</string>
  <string name="pref_camera_filter_mode_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_filter_mode_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_title">Rəng effekti</string>
  <string name="pref_camera_filter_mode_title">Rəng effekti</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_none">Yoxdur</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_mono">Mono</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_sepia">Sepia</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_negative">Neqativ</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_solarize">Solarlaşdırma</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_posterize">Posterləşdir</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_aqua">Su</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_emboss">Qabart</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_sketch">Eskiz</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_neon">Neon</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_pastel">Pastel</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_mosaic">Mozaik</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_redtint">Qırmızı ton</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_bluetint">Mavi ton</string>
  <string name="pref_camera_coloreffect_entry_greentint">Yaşıl ton</string>
  <string name="pref_camera_touchafaec_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_touchafaec_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_dis_title">Stabilləşdirmə</string>
  <string name="pref_camera_dis_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_dis_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_facerc_title">Üz tanıma</string>
  <string name="pref_camera_facerc_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_facerc_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level0">Səviyyə 0</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level1">Səviyyə 1</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level2">Səviyyə 2 (ilkin)</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level3">Səviyyə 3</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level4">Səviyyə 4</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level5">Səviyyə 5</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_entry_level6">Səviyyə 6</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level0">Səviyyə 0</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level1">Səviyyə 1</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level2">Səviyyə 2</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level3">Səviyyə 3</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level4">Səviyyə 4</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level5">Səviyyə 5 (ilkin)</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level6">Səviyyə 6</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level7">Səviyyə 7</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level8">Səviyyə 8</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level9">Səviyyə 9</string>
  <string name="pref_camera_contrast_entry_level10">Səviyyə 10</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level0">Səviyyə 0</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level1">Səviyyə 1</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level2">Səviyyə 2</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level3">Səviyyə 3</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level4">Səviyyə 4</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level5">Səviyyə 5 (ilkin)</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level6">Səviyyə 6</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level7">Səviyyə 7</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level8">Səviyyə 8</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level9">Səviyyə 9</string>
  <string name="pref_camera_saturation_entry_level10">Səviyyə 10</string>
  <string name="pref_camera_sharpness_title">Kəskinlik</string>
  <string name="pref_camera_contrast_title">Ziddiyyət</string>
  <string name="pref_camera_saturation_title">Doydurma</string>
  <string name="pref_camera_picture_format_title">Şəkil formatı</string>
  <string name="pref_camera_jpegquality_title">Şəkil keyfiyyəti</string>
  <string name="pref_camera_jpegquality_entry_0">Aşağı</string>
  <string name="pref_camera_jpegquality_entry_1">Standard</string>
  <string name="pref_camera_jpegquality_entry_2">Yüksək</string>
  <string name="pref_camera_histogram_title">Histogram</string>
  <string name="pref_camera_histogram_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_histogram_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera_scenedetect_title">Avto səhnə aşkarlama</string>
  <string name="pref_camera_scenedetect_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_scenedetect_entry_on">Açıq</string>
  <string name="time_lapse_error">Sürətləndirilmiş çəkiliş üçün etibarsız video həcmi.</string>
  <string name="pref_camera_longshot_title">Fasiləsiz çəkiliş</string>
  <string name="msg_cancel_longshot_for_limited_memory">Yaddaş dolur, fasiləsiz çəkiliş ləğv edilir</string>
  <string name="flash_aebracket_message">AE çənbərləmə rejimində işıq dəstəklənmir</string>
  <string name="pref_camera_auto_hdr_title">Avtomatik HDR</string>
  <string name="pref_camera_auto_hdr_entry_enable">Fəaldır</string>
  <string name="pref_camera_auto_hdr_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="on_switch_save_path_to_sdcard">Daxili anbar sahəsi kifayət etmir, anbar yerini SD karta dəyişdir</string>
  <string name="pref_camera_hdr_mode_title">HDR rejimi</string>
  <string name="pref_camera_hdr_mode_entry_sensor">HDR sensoru</string>
  <string name="pref_camera_hdr_mode_entry_multi_frame">Çoxlu kadr HDR</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_title">Video döndərmə</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_label">VİDEO DÖNDƏRMƏ</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_entry_0">0 dərəcə</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_entry_90">90 dərəcə</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_entry_180">180 dərəcə</string>
  <string name="pref_camera_video_rotation_entry_270">270 dərəcə</string>
  <string name="map_activity_not_found_err">Yeri göstərmək üçün quraşdırılmış xəritə tətbiqi yoxdur</string>
  <string name="longshot_enable_message">Fasiləsiz çəkiliş rejimində, qabaqcıl özəlliklər dəstəklənmir</string>
  <string name="advance_feature_enable_msg">Qabaqcıl özəlliklər fəal olanda fasiləsiz çəkiliş dəstəklənmir</string>
  <string name="camera_gesture_title">Kameranı başlat</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_title">Gözəlləşdirmə</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_entry_low">Aşağı</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_entry_mid">Orta</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_entry_high">Yüksək</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_custom">Özəl</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_level_whiten">Ağart</string>
  <string name="pref_camera_tsmakeup_level_clean">Yumşalt</string>
  <string name="text_tsmakeup_alert_title">Xəbərdarlıq</string>
  <string name="text_tsmakeup_alert_msg">Gözəlləşdir özəlliyinin istifadəsi üçün üz aşkarlama fəal olmalıdır. Davam etmək istəyirsiniz?</string>
  <string name="text_tsmakeup_alert_continue">Davam et</string>
  <string name="text_tsmakeup_alert_quit">İmtina</string>
  <string name="text_tsmakeup_beautify_toast">Gözəlləşdir</string>
  <string name="all_in_focus">Hamısı fokuslandı</string>
  <string name="refocus_toast">Son fotonu yenidən fokuslamaq üçün bura toxunun</string>
  <string name="refocus_prompt_message">UbiFocus ilə kameranız hər sürgüyə basanda 5 şəkil çəkir. 5 şəkil, hər şeyin fokuslandığı 1 şəkildə birləşdirilir. Şəkli çəkəndən sonra yenidən fokuslanmağı seçə bilərsiniz.</string>
  <string name="camera_thermal_shutdown">Telefon həddən artıq qızıb, kamera bağlanılır.</string>
  <string name="camera_server_died">Media serveri öldü, kamera bağlanılır.</string>
  <string name="camera_unknown_error">Bilinməyən xəta, kamera bağlanılır.</string>
  <string name="mute_button_desc">Səssiz düyməsi</string>
  <string name="help_menu_ok">Oldu</string>
  <string name="help_menu_scene_mode_1">Seçin</string>
  <string name="help_menu_scene_mode_2">Səhnə rejimi</string>
  <string name="help_menu_scene_mode_3">daha yaxşı şəkillər üçün</string>
  <string name="help_menu_color_filter_1">Rəng tətbiq et</string>
  <string name="help_menu_color_filter_2">filtrlər</string>
  <string name="help_menu_color_filter_3"/>
  <string name="help_menu_color_filter_4">şəkilləri yaxşılaşdır</string>
  <string name="help_menu_beautify_1">Portretləri təkmilləşdir</string>
  <string name="help_menu_beautify_2">ilə</string>
  <string name="help_menu_beautify_3">Gözəlləşdir özəlliyi</string>
  <string name="help_menu_switcher_1">Açar</string>
  <string name="help_menu_switcher_2">arasında</string>
  <string name="help_menu_switcher_3">kamera, video və panorama</string>
  <string name="pref_camera2_camera2_title">Kamera2 rejimi</string>
  <string name="pref_camera2_camera2_entry_enable">Fəallaşdır</string>
  <string name="pref_camera2_camera2_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera2_mono_only_title">Yalnız mono</string>
  <string name="pref_camera2_mono_only_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_mono_only_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_mono_preview_title">Mono önbaxışı</string>
  <string name="pref_camera2_mono_preview_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_mono_preview_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_clearsight_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_clearsight_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="clearsight_capture_success">ClearSight yaxalama uğurlu</string>
  <string name="clearsight_capture_fail">ClearSight yaxalama uğursuz oldu</string>
  <string name="pref_camera2_mpo_title">MPO formatı</string>
  <string name="pref_camera2_mpo_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_mpo_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_makeup_title">Makyaj</string>
  <string name="pref_camera2_makeup_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_makeup_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_noise_reduction_title">Səs-küy azaltma</string>
  <string name="pref_camera2_noise_reduction_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_noise_reduction_entry_fast">Sürətli</string>
  <string name="pref_camera2_noise_reduction_entry_high_quality">Yüksək keyfiyyət</string>
  <string name="pref_camera2_videosnap_title">Avto ani çəkiliş həcmi</string>
  <string name="pref_camera2_videosnap_entry_enable">Fəallaşdır</string>
  <string name="pref_camera2_videosnap_entry_disable">Sıradan çıxart</string>
  <string name="pref_camera2_trackingfocus_title">Fokus izləmə</string>
  <string name="pref_camera2_trackingfocus_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_trackingfocus_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera_scenemode_entry_bestpicture">Ən yaxşı şəkil</string>
  <string name="bestpicture_done">HAZIRDIR</string>
  <string name="bestpicture_at_least_one_picture">Ən az bir şəkil seçilməlidir.</string>
  <string name="pref_camera2_shutter_sound_entry_on">Açıq</string>
  <string name="pref_camera2_shutter_sound_entry_off">Bağlı</string>
  <string name="pref_camera2_shutter_sound_title">Çəkiliş səsi</string>
  <string name="pref_camera2_initial_camera_entry_bayer">Bayer</string>
  <string name="pref_camera2_initial_camera_entry_mono">Mono</string>
  <string name="pref_camera2_initial_camera_entry_front">Ön</string>
</resources>