summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res/values-vi/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml3
1 files changed, 2 insertions, 1 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index 9109bd497..ff6e1f1fb 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -77,7 +77,8 @@
<string name="activity_not_found" msgid="3731390759313019518">"Không có ứng dụng nào sẵn có"</string>
<string name="process_caching_requests" msgid="1076938190997999614">"Xử lý yêu cầu bộ nhớ cache"</string>
<string name="caching_label" msgid="3244800874547101776">"Đang lưu vào bộ nhớ cache..."</string>
- <string name="crop" msgid="7970750655414797277">"Cắt"</string>
+ <!-- no translation found for crop_action (3427470284074377001) -->
+ <skip />
<string name="set_as" msgid="3636764710790507868">"Đặt làm"</string>
<string name="video_err" msgid="7917736494827857757">"Không thể phát video"</string>
<string name="group_by_location" msgid="316641628989023253">"Theo vị trí"</string>