summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-bg/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-02-01 08:57:48 -0800
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-02-01 08:57:48 -0800
commit016dec0f286e473a8b151d60fcc4828bcd9631c7 (patch)
treea7c123ab754d6c8fabb59734f88395fea1760949 /res/values-bg/strings.xml
parent0b1b15525e85ed9fceaa1aab2f39df620f375826 (diff)
downloadandroid_packages_apps_Snap-016dec0f286e473a8b151d60fcc4828bcd9631c7.tar.gz
android_packages_apps_Snap-016dec0f286e473a8b151d60fcc4828bcd9631c7.tar.bz2
android_packages_apps_Snap-016dec0f286e473a8b151d60fcc4828bcd9631c7.zip
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: I9b7a8af6d2e6e0fe2f08119081881905a7e81c33 Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res/values-bg/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-bg/strings.xml174
1 files changed, 174 insertions, 0 deletions
diff --git a/res/values-bg/strings.xml b/res/values-bg/strings.xml
index dd25369f5..f7325f4bb 100644
--- a/res/values-bg/strings.xml
+++ b/res/values-bg/strings.xml
@@ -214,4 +214,178 @@
<string name="ingest_importing" msgid="7456633398378527611">"Импортира се..."</string>
<string name="ingest_empty_device" msgid="2010470482779872622">"Няма съдържание, налично за импортиране на това устройство."</string>
<string name="ingest_no_device" msgid="3054128223131382122">"Няма свързано устройство, поддържащо MTP"</string>
+ <string name="camera_error_title" msgid="6484667504938477337">"Грешка в камерата"</string>
+ <string name="cannot_connect_camera" msgid="955440687597185163">"Не може да се осъществи връзка с камерата."</string>
+ <string name="camera_disabled" msgid="8923911090533439312">"Камерата е деактивирана заради правилата за сигурност."</string>
+ <string name="camera_label" msgid="6346560772074764302">"Камера"</string>
+ <string name="video_camera_label" msgid="2899292505526427293">"Видеокамера"</string>
+ <string name="wait" msgid="8600187532323801552">"Моля, изчакайте…"</string>
+ <string name="no_storage" product="nosdcard" msgid="7335975356349008814">"Свържете USB хранилището, преди да използвате камерата."</string>
+ <string name="no_storage" product="default" msgid="5137703033746873624">"Поставете SD карта, преди да използвате камерата."</string>
+ <string name="preparing_sd" product="nosdcard" msgid="6104019983528341353">"USB хранилището се подготвя..."</string>
+ <string name="preparing_sd" product="default" msgid="2914969119574812666">"SD картата се подготвя..."</string>
+ <string name="access_sd_fail" product="nosdcard" msgid="8147993984037859354">"Няма достъп до USB хранилището."</string>
+ <string name="access_sd_fail" product="default" msgid="1584968646870054352">"Няма достъп до SD картата."</string>
+ <string name="review_cancel" msgid="8188009385853399254">"ОТКАЗ"</string>
+ <string name="review_ok" msgid="1156261588693116433">"ГОТОВО"</string>
+ <string name="time_lapse_title" msgid="4360632427760662691">"Запис на цайтрафера"</string>
+ <string name="pref_camera_id_title" msgid="4040791582294635851">"Избор на камера"</string>
+ <string name="pref_camera_id_entry_back" msgid="5142699735103692485">"Задна"</string>
+ <string name="pref_camera_id_entry_front" msgid="5668958706828733669">"Предна"</string>
+ <string name="pref_camera_recordlocation_title" msgid="371208839215448917">"Място за съхранение"</string>
+ <string name="pref_camera_timer_title" msgid="3105232208281893389">"Таймер за обратното отброяване"</string>
+ <plurals name="pref_camera_timer_entry">
+ <item quantity="one" msgid="1654523400981245448">"1 секунда"</item>
+ <item quantity="other" msgid="6455381617076792481">"%d секунди"</item>
+ </plurals>
+ <!-- no translation found for pref_camera_timer_sound_default (7066624532144402253) -->
+ <skip />
+ <string name="pref_camera_timer_sound_title" msgid="2469008631966169105">"Писукане при обратното отбр."</string>
+ <string name="setting_off" msgid="4480039384202951946">"Изключено"</string>
+ <string name="setting_on" msgid="8602246224465348901">"Включено"</string>
+ <string name="pref_video_quality_title" msgid="8245379279801096922">"Качество на видеоклип"</string>
+ <string name="pref_video_quality_entry_high" msgid="8664038216234805914">"Високо"</string>
+ <string name="pref_video_quality_entry_low" msgid="7258507152393173784">"Ниско"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_title" msgid="6245716906744079302">"Цайтрафер"</string>
+ <string name="pref_camera_settings_category" msgid="2576236450859613120">"Настройки на камера"</string>
+ <string name="pref_camcorder_settings_category" msgid="460313486231965141">"Настройки на видеокамера"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_title" msgid="4333724936665883006">"Размер на снимка"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_8mp" msgid="259953780932849079">"8 мегапиксела"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_5mp" msgid="2882928212030661159">"5 мегапиксела"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_3mp" msgid="741415860337400696">"3 мегапиксела"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_2mp" msgid="1753709802245460393">"2 мегапиксела"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_1_3mp" msgid="829109608140747258">"1,3 мегапиксела"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_1mp" msgid="1669725616780375066">"1 мегапиксел"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_vga" msgid="806934254162981919">"VGA"</string>
+ <string name="pref_camera_picturesize_entry_qvga" msgid="8576186463069770133">"QVGA"</string>
+ <string name="pref_camera_focusmode_title" msgid="2877248921829329127">"Фокусен режим"</string>
+ <string name="pref_camera_focusmode_entry_auto" msgid="7374820710300362457">"Автоматичен"</string>
+ <string name="pref_camera_focusmode_entry_infinity" msgid="3413922419264967552">"Безкрайност"</string>
+ <string name="pref_camera_focusmode_entry_macro" msgid="4424489110551866161">"Макро"</string>
+ <string name="pref_camera_flashmode_title" msgid="2287362477238791017">"Светкавица"</string>
+ <string name="pref_camera_flashmode_entry_auto" msgid="7288383434237457709">"Автоматичен"</string>
+ <string name="pref_camera_flashmode_entry_on" msgid="5330043918845197616">"Включена"</string>
+ <string name="pref_camera_flashmode_entry_off" msgid="867242186958805761">"Изкл."</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_title" msgid="677420930596673340">"Баланс на бялото"</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_entry_auto" msgid="6580665476983469293">"Автоматичен"</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_entry_incandescent" msgid="8856667786449549938">"Изкуствена светлина"</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_entry_daylight" msgid="2534757270149561027">"Дневна светлина"</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_entry_fluorescent" msgid="2435332872847454032">"Флуоресцентна светлина"</string>
+ <string name="pref_camera_whitebalance_entry_cloudy" msgid="3531996716997959326">"Облачно"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_title" msgid="1420535844292504016">"Сценичен режим"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_auto" msgid="7113995286836658648">"Автоматичен"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_hdr" msgid="2923388802899511784">"HDR"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_action" msgid="616748587566110484">"Действие"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_night" msgid="7606898503102476329">"Нощ"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_sunset" msgid="181661154611507212">"Залез"</string>
+ <string name="pref_camera_scenemode_entry_party" msgid="907053529286788253">"Празненство"</string>
+ <string name="not_selectable_in_scene_mode" msgid="2970291701448555126">"Не може да се избира в сценичен режим."</string>
+ <string name="pref_exposure_title" msgid="1229093066434614811">"Eкспониране"</string>
+ <!-- no translation found for pref_camera_hdr_default (1336869406134365882) -->
+ <skip />
+ <string name="dialog_ok" msgid="6263301364153382152">"OK"</string>
+ <string name="spaceIsLow_content" product="nosdcard" msgid="4401325203349203177">"Мястото на USB хранилището ви привършва. Променете настройките за качество или изтрийте някои изображения или други файлове."</string>
+ <string name="spaceIsLow_content" product="default" msgid="1732882643101247179">"Мястото на SD картата ви привършва. Променете настройките за качество или изтрийте някои изображения или други файлове."</string>
+ <string name="video_reach_size_limit" msgid="6179877322015552390">"Достигнат е макс. размер."</string>
+ <string name="pano_too_fast_prompt" msgid="2823839093291374709">"Твърде бързо"</string>
+ <string name="pano_dialog_prepare_preview" msgid="4788441554128083543">"Панорамата се подготвя"</string>
+ <string name="pano_dialog_panorama_failed" msgid="2155692796549642116">"Панорамата не можа да бъде запазена."</string>
+ <string name="pano_dialog_title" msgid="5755531234434437697">"Панорама"</string>
+ <string name="pano_capture_indication" msgid="8248825828264374507">"Панорамата се заснема"</string>
+ <string name="pano_dialog_waiting_previous" msgid="7800325815031423516">"Изчаква се предишната панорама"</string>
+ <string name="pano_review_saving_indication_str" msgid="2054886016665130188">"Запазва се..."</string>
+ <string name="pano_review_rendering" msgid="2887552964129301902">"Панорамата се изобразява"</string>
+ <string name="tap_to_focus" msgid="8863427645591903760">"Докоснете за фокусиране."</string>
+ <string name="pref_video_effect_title" msgid="8243182968457289488">"Ефекти"</string>
+ <string name="effect_none" msgid="3601545724573307541">"Без ефекти"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_squeeze" msgid="1207235692524289171">"Разкривяване"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_big_eyes" msgid="3945182409691408412">"Големи очи"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_big_mouth" msgid="7528748779754643144">"Голяма уста"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_small_mouth" msgid="3848209817806932565">"Малка уста"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_big_nose" msgid="5180533098740577137">"Голям нос"</string>
+ <string name="effect_goofy_face_small_eyes" msgid="1070355596290331271">"Малки очи"</string>
+ <string name="effect_backdropper_space" msgid="7935661090723068402">"В космоса"</string>
+ <string name="effect_backdropper_sunset" msgid="45198943771777870">"Залез"</string>
+ <string name="effect_backdropper_gallery" msgid="959158844620991906">"Видеоклипът ви"</string>
+ <string name="bg_replacement_message" msgid="9184270738916564608">"Оставете устройството си."\n"Отдръпнете се от зрителното му поле за момент."</string>
+ <string name="video_snapshot_hint" msgid="18833576851372483">"Докоснете, за да направите снимка, докато записвате."</string>
+ <string name="video_recording_started" msgid="4132915454417193503">"Видеозаписът започна."</string>
+ <string name="video_recording_stopped" msgid="5086919511555808580">"Видеозаписът спря."</string>
+ <string name="disable_video_snapshot_hint" msgid="4957723267826476079">"Моментните снимки в клиповете са деакт. при вкл. спец. ефекти."</string>
+ <string name="clear_effects" msgid="5485339175014139481">"Изчистване на ефектите"</string>
+ <string name="effect_silly_faces" msgid="8107732405347155777">"СМЕШНИ ЛИЦА"</string>
+ <string name="effect_background" msgid="6579360207378171022">"ФОН"</string>
+ <string name="accessibility_shutter_button" msgid="2664037763232556307">"Бутон на затвора"</string>
+ <string name="accessibility_menu_button" msgid="7140794046259897328">"Бутон за меню"</string>
+ <string name="accessibility_review_thumbnail" msgid="8961275263537513017">"Най-скорошна снимка"</string>
+ <string name="accessibility_camera_picker" msgid="8807945470215734566">"Превключване между предната и задната камера"</string>
+ <string name="accessibility_mode_picker" msgid="3278002189966833100">"Избор между камера, видеокамера или панорама"</string>
+ <string name="accessibility_second_level_indicators" msgid="3855951632917627620">"Още контроли за настройки"</string>
+ <string name="accessibility_back_to_first_level" msgid="5234411571109877131">"Затваряне на контролите за настройки"</string>
+ <string name="accessibility_zoom_control" msgid="1339909363226825709">"Контрола за промяна на мащаба"</string>
+ <string name="accessibility_decrement" msgid="1411194318538035666">"Намаляване на %1$s"</string>
+ <string name="accessibility_increment" msgid="8447850530444401135">"Увеличаване на %1$s"</string>
+ <string name="accessibility_check_box" msgid="7317447218256584181">"Квадратче за отметка за %1$s"</string>
+ <string name="accessibility_switch_to_camera" msgid="5951340774212969461">"Превключване към фотоапарат"</string>
+ <string name="accessibility_switch_to_video" msgid="4991396355234561505">"Превключване към видео"</string>
+ <string name="accessibility_switch_to_panorama" msgid="604756878371875836">"Превключване към панорама"</string>
+ <string name="accessibility_switch_to_new_panorama" msgid="8116783308051524188">"Превключване към нова панорама"</string>
+ <string name="accessibility_review_cancel" msgid="9070531914908644686">"Анулиране на прегледа"</string>
+ <string name="accessibility_review_ok" msgid="7793302834271343168">"Прегледът приключи"</string>
+ <string name="accessibility_review_retake" msgid="659300290054705484">"Преглед на презаснетия елемент"</string>
+ <string name="capital_on" msgid="5491353494964003567">"ВКЛЮЧЕНО"</string>
+ <string name="capital_off" msgid="7231052688467970897">"ИЗКЛЮЧЕНО"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_off" msgid="3490489191038309496">"Изкл."</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_500" msgid="2949719376111679816">"0,5 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_1000" msgid="1672458758823855874">"1 секунда"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_1500" msgid="3415071702490624802">"1,5 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_2000" msgid="827813989647794389">"2 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_2500" msgid="5750464143606788153">"2,5 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_3000" msgid="2664846627499751396">"3 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_4000" msgid="7303255804306382651">"4 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_5000" msgid="6800566761690741841">"5 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_6000" msgid="8545447466540319539">"6 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_10000" msgid="3105568489694909852">"10 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_12000" msgid="6055574367392821047">"12 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_15000" msgid="2656164845371833761">"15 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_24000" msgid="2192628967233421512">"24 секунди"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_30000" msgid="5923393773260634461">"0,5 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_60000" msgid="4678581247918524850">"1 минута"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_90000" msgid="1187029705069674152">"1,5 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_120000" msgid="145301938098991278">"2 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_150000" msgid="793707078196731912">"2,5 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_180000" msgid="1785467676466542095">"3 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_240000" msgid="3734507766184666356">"4 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_300000" msgid="7442765761995328639">"5 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_360000" msgid="6724596937972563920">"6 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_600000" msgid="6563665954471001352">"10 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_720000" msgid="8969801372893266408">"12 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_900000" msgid="5803172407245902896">"15 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_1440000" msgid="6286246349698492186">"24 минути"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_1800000" msgid="5042628461448570758">"0,5 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_3600000" msgid="6366071632666482636">"1 час"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_5400000" msgid="536117788694519019">"1,5 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_7200000" msgid="6846617415182608533">"2 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_9000000" msgid="4242839574025261419">"2,5 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_10800000" msgid="2766886102170605302">"3 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_14400000" msgid="7497934659667867582">"4 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_18000000" msgid="8783643014853837140">"5 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_21600000" msgid="5005078879234015432">"6 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_36000000" msgid="69942198321578519">"10 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_43200000" msgid="285992046818504906">"12 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_54000000" msgid="5740227373848829515">"15 часа"</string>
+ <string name="pref_video_time_lapse_frame_interval_86400000" msgid="9040201678470052298">"24 часа"</string>
+ <string name="time_lapse_seconds" msgid="2105521458391118041">"секунди"</string>
+ <string name="time_lapse_minutes" msgid="7738520349259013762">"минути"</string>
+ <string name="time_lapse_hours" msgid="1776453661704997476">"часа"</string>
+ <string name="time_lapse_interval_set" msgid="2486386210951700943">"Готово"</string>
+ <string name="set_time_interval" msgid="2970567717633813771">"Задаване на интервал от време"</string>
+ <string name="set_time_interval_help" msgid="6665849510484821483">"Функцията за цайтрафер е изключена. Включете я, за да зададете интервал от време."</string>
+ <string name="set_timer_help" msgid="5007708849404589472">"Таймерът за обратното отброяване е изключен. Включете го, за да отброява, преди да направите снимка."</string>
+ <string name="set_duration" msgid="5578035312407161304">"Задаване на продължителността в секунди"</string>
+ <string name="count_down_title_text" msgid="4976386810910453266">"Обратно отброяване до правенето на снимка"</string>
+ <string name="remember_location_title" msgid="9060472929006917810">"Да се запомнят ли местоположенията на снимките?"</string>
+ <string name="remember_location_prompt" msgid="724592331305808098">"Поставете в снимките и видеоклиповете си маркери с местоположенията, на които са направени."\n\n"Другите приложения могат да осъществяват достъп до тази информация, както и до запазените ви изображения."</string>
+ <string name="remember_location_no" msgid="7541394381714894896">"Не, благодаря"</string>
+ <string name="remember_location_yes" msgid="862884269285964180">"Да"</string>
</resources>