summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-cy/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res/values-cy/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-cy/strings.xml88
1 files changed, 83 insertions, 5 deletions
diff --git a/res/values-cy/strings.xml b/res/values-cy/strings.xml
index add1670..b08a981 100644
--- a/res/values-cy/strings.xml
+++ b/res/values-cy/strings.xml
@@ -20,17 +20,33 @@
<string name="install">Gosod</string>
<string name="done">Iawn</string>
<!-- TODO REMOVE LATER -->
- <string name="security_settings_desc">Caniatáu\'r ap hwn i:</string>
+ <string name="security_settings_desc">Caniatáu i\'r ap hwn:</string>
<string name="cancel">Diddymu</string>
<string name="unknown">Anhysybys</string>
<string name="installing">Yn gosod\u2026</string>
<string name="install_done">Gosodwyd yr ap.</string>
<!-- Message for installing a new app that requires some permissions [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question">Wyt ti eisiau gosod yr ap hwn?
+ Caiff mynediad at:</string>
<!-- Message for installing a new app that does not require permissions [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question_no_perms">Wyt ti eisiau gosod yr ap hwn?
+ Nid oes arno angen mynediad arbennig at unrhyw beth.</string>
<!-- Message for updating an existing app [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question_update">Wyt ti eisiau gosod diweddariad i\'r ap hwn sydd eisoes ar dy ddyfais?
+Ni chaiff dy ddata presennol ei golli.
+Caiff yr ap wedi\'i diweddaru mynediad at:</string>
<!-- Message for updating an existing system app [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question_update_system">Wyt ti eisiau gosod diweddariad i\'r ap hwn sydd wedi\'i osod gyda\'r system?
+Ni chaiff dy ddata presennol ei golli.
+Caiff yr ap wedi\'i diweddaru mynediad at:</string>
<!-- Message for updating an existing app, no permissions [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question_update_no_perms">Wyt ti eisiau gosod diweddariad i\'r ap hwn sydd eisoes ar dy ddyfais?
+Ni chaiff dy ddata presennol ei golli.
+Nid oes arno angen mynediad arbennig at unrhyw beth.</string>
<!-- Message for updating an existing system app, no permissions [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="install_confirm_question_update_system_no_perms">Wyt ti eisiau gosod diweddariad i\'r ap hwn sydd wedi\'i osod gyda\'r system?
+Ni chaiff dy ddata presennol ei golli.
+Nid oes arno angen mynediad arbennig at unrhyw beth.</string>
<string name="install_failed">Ni osodwyd yr ap.</string>
<!-- Reason displayed when installation fails because the package was blocked
from being installed (e.g., device policy, verification, ...) [CHAR LIMIT=100] -->
@@ -40,34 +56,61 @@
<string name="install_failed_conflict">Mae\'r pecyn yn gwrthdaro a phecyn arall sy\'n bodoli gyda\'r un enw.</string>
<!-- Reason displayed when installation fails because the package is incompatible with
the current tablet (e.g., missing native code for the current ABI, newer SDK, ...) [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_incompatible" product="tablet">Dyw\'r ap hwn ddim yn gydnaws â dy lechen.</string>
<!-- Reason displayed when installation fails because the package is incompatible with
the current TV (e.g., missing native code for the current ABI, newer SDK, ...) [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_incompatible" product="tv">Dyw\'r ap hwn ddim yn gydnaws â dy deledu.</string>
<!-- Reason displayed when installation fails because the package is incompatible with
the current phone (e.g., missing native code for the current ABI, newer SDK, ...) [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_incompatible" product="default">Dyw\'r ap hwn ddim yn gydnaws â dy ffôn.</string>
<!-- Reason displayed when installation fails because the installation package itself is invalid
in some way (e.g., corrupt) [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_invalid_apk">Mae\'n ymddangos bod y pecyn yn llygredig.</string>
<!-- Message presented when an application could not be installed on the tablet for some reason. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_msg" product="tablet">Methwyd â gosod <xliff:g id="app_name">%1$s</xliff:g> ar dy lechen.</string>
<!-- Message presented when an application could not be installed on the TV for some reason. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_msg" product="tv">Methwyd â gosod <xliff:g id="app_name">%1$s</xliff:g> ar dy deledu.</string>
<!-- Message presented when an application could not be installed on the phone for some reason. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="install_failed_msg" product="default">Methwyd â gosod <xliff:g id="app_name">%1$s</xliff:g> ar dy ffôn.</string>
<string name="launch">Agor</string>
<!-- Message presented in a dialog box when a package is requested to be installed, but the "Allow unknown applications" checkbox is not enabled. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="unknown_apps_dlg_text" product="tablet">Am resymau diogelwch, mae dy lechen wedi ei gosod i rwystro gosod apiau o ffynonellau anhysbys.</string>
<!-- Message presented in a dialog box when a package is requested to be installed, but the "Allow unknown applications" checkbox is not enabled. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="unknown_apps_dlg_text" product="tv">Am resymau diogelwch, mae dy deledu wedi ei osod i rwystro gosod apiau o ffynonellau anhysbys.</string>
<!-- Message presented in a dialog box when a package is requested to be installed, but the "Allow unknown applications" checkbox is not enabled. [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="unknown_apps_dlg_text" product="default">Am resymau diogelwch, mae dy ffôn wedi ei osod i rwystro gosod apiau o ffynonellau anhysbys.</string>
<!-- Message presented in a dialog box when the device administrator restricts the installation of apps from unknown sources. [CHAR LIMIT=none] -->
+ <string name="unknown_apps_admin_dlg_text">Nid yw dy weinyddwr yn caniatáu gosod apiau a ddaw o ffynonellau anhysbys.</string>
<string name="ok">Iawn</string>
<string name="settings">Gosodiadau</string>
<string name="manage_applications">Rheoli apiau</string>
+ <string name="dlg_app_replacement_title">Newid yr ap?</string>
+ <string name="dlg_app_replacement_statement">Bydd yr ap rwyt yn ei osod yn cymryd lle ap arall.\n\nBydd dy holl ddata defnyddiwr yn cael ei gadw.</string>
<!-- Dialog attributes when replacing system app -->
+ <string name="dlg_sys_app_replacement_statement">Ap system yw hwn.\n\nBydd dy holl ddata defnyddiwr yn cael ei gadw.</string>
+ <string name="out_of_space_dlg_title">Dim digon o le</string>
+ <string name="out_of_space_dlg_text">Methwyd â gosod <xliff:g id="app_name">%1$s</xliff:g>. Rhyddha ychydig o le storio a rhoi cynnig arall arni.</string>
<!-- strings related to uninstall activity -->
<string name="dlg_ok">Iawn</string>
+ <string name="app_not_found_dlg_title">Ni chanfuwyd yr ap</string>
+ <string name="app_not_found_dlg_text">Ni chanfuwyd yr ap yn y rhestr o apiau wedi\'u gosod.</string>
<string name="uninstall_application_title">Dadosod yr ap</string>
<string name="uninstall_update_title">Dadosod y diweddariad</string>
+ <string name="uninstall_activity_text">Mae <xliff:g id="activity_name">%1$s</xliff:g> yn rhan o\'r ap hwn:</string>
+ <string name="uninstall_application_text">Wyt ti eisiau dadosod yr ap hwn?</string>
+ <string name="uninstall_application_text_all_users">Wyt ti eisiau dadosod yr ap hwn ar gyfer <b>pob</b> defnyddiwr? Caiff yr ap a\'i holl ddata ei ddileu ar gyfer <b>pob</b> defnyddiwr ar y ddyfais.</string>
+ <string name="uninstall_application_text_user">Wyt ti eisiau dadosod yr ap hwn ar gyfer y defnyddiwr <xliff:g id="username">%1$s</xliff:g>?</string>
<string name="uninstall_update_text">Disodli\'r ap hwn gyda\'r fersiwn o\'r ffatri? Caiff yr holl ddata ei golli.</string>
<string name="uninstall_update_text_multiuser">Disodli\'r ap hwn gyda\'r fersiwn o\'r ffatri? Caiff yr holl ddata ei golli. Mae hyn yn effeithio ar holl ddefnyddwyr y ddyfais hon, gan gynnwys y rhai gyda phroffiliau gwaith.</string>
+ <string name="uninstalling">Yn dadosod\u2026</string>
+ <string name="uninstall_done">Wedi cwblhau dadosod.</string>
+ <string name="uninstall_failed">Dadosod aflwyddiannus.</string>
<!-- String presented to the user when uninstalling a package failed because the target package
is a current device administrator [CHAR LIMIT=80] -->
+ <string name="uninstall_failed_device_policy_manager">Methu â dadosod gan fod y pecyn yn weinyddwr dyfais gweithredol.</string>
<!-- String presented to the user when uninstalling a package failed because the target package
is a current device administrator for some user [CHAR LIMIT=100] -->
+ <string name="uninstall_failed_device_policy_manager_of_user">Methu â dadosod gan fod y pecyn yn weinyddwr dyfais gweithredol ar gyfer y defnyddiwr <xliff:g id="username">%1$s</xliff:g>.</string>
<!-- String presented to the admin user when uninstalling a package for all users failed
because a profile owner has marked the target package as not able to be uninstalled
[CHAR LIMIT=120] -->
@@ -77,14 +120,18 @@
<string name="uninstall_blocked_profile_owner">Mae ar dy broffil angen yr ap hwn ac nid yw\'n bosib ei dynnu.</string>
<!-- String presented to the user when uninstalling a package failed because a device owner
has marked the the target package as not able to be uninstalled [CHAR LIMIT=80] -->
+ <string name="uninstall_blocked_device_owner">Mae gweinyddwr dy ddyfais yn mynnu bod angen yr ap hwn felly ni ellir ei ddadosod.</string>
<!-- String on a button that leads to the "device administrator" configuration setting where a
user will be able to disable the device administrator in order to uninstall
it. [CHAR LIMIT=50] -->
+ <string name="manage_device_administrators">Rheoli gweinyddwyr y ddyfais</string>
<!-- String on a button that leads to the "Users" page in Settings where a
user will be able to remove the secondary user(s) in order to uninstall
the app. [CHAR LIMIT=50] -->
<string name="manage_users">Rheoli defnyddwyr</string>
+ <string name="uninstall_failed_msg">Methwyd â gosod <xliff:g id="app_name">%1$s</xliff:g>.</string>
<!-- Dialog attributes to indicate parse errors -->
+ <string name="Parse_error_dlg_text">Roedd problem wrth dosrannu\'r pecyn.</string>
<!-- Tab label for new permissions being added to an existing app [CHAR LIMIT=20] -->
<string name="newPerms">Newydd</string>
<!-- Tab label for all permissions of an app being installed [CHAR LIMIT=20] -->
@@ -92,15 +139,22 @@
<!-- Tab label for permissions related to user privacy [CHAR LIMIT=20] -->
<string name="privacyPerms">Preifatrwydd</string>
<!-- Tab label for permissions related to device behavior [CHAR LIMIT=20] -->
+ <string name="devicePerms">Mynediad Dyfais</string>
<!-- Body text for new tab when there are no new permissions [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="no_new_perms">Nid oes ar y diweddariad hwn angen unrhyw ganiatâd newydd.</string>
+ <string name="grant_confirm_question">Wyt ti am roi\'r caniatâd a ganlyn?
+ Caiff mynediad at:</string>
<!-- Title for the dialog button to deny a permission grant. -->
+ <string name="grant_dialog_button_deny">Gwrthod</string>
<!-- Title for the dialog button to deny a permission grant despite a warning of implications. -->
<string name="grant_dialog_button_deny_anyway">Gwrthod beth bynnag</string>
<!-- Template for the current permission from the total number of permissions. -->
+ <string name="current_permission_template">
+ <xliff:g id="current_permission_index" example="1">%1$s</xliff:g> o
+ <xliff:g id="permission_count" example="2">%2$s</xliff:g></string>
<!-- Template for the warning message when an app requests a permission. -->
- <string name="permission_warning_template">Caniatáu
-&lt;b&gt;<xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; i
-<xliff:g id="action" example="do something">%2$s</xliff:g>?</string>
+ <string name="permission_warning_template">Caniatáu i
+&lt;b&gt;<xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; <xliff:g id="action" example="do something">%2$s</xliff:g>?</string>
<!-- Permissions -->
<!-- Title for the dialog button to allow a permission grant. -->
<string name="grant_dialog_button_allow">Caniatáu</string>
@@ -111,36 +165,60 @@
<!-- Breadcrumb for page of managing application permissions [CHAR LIMIT=50] -->
<string name="app_permissions_breadcrumb">Apiau</string>
<!-- Title for page of managing application permissions -->
+ <string name="app_permissions">Caniatâd yr ap</string>
<!-- Checkbox that allows user to not be questioned about this permission
request again -->
<string name="never_ask_again">Peidio â gofyn eto</string>
<!-- Label when app requests no permissions -->
+ <string name="no_permissions">Dim caniatâd</string>
<!-- Label for button that leads to more permissions [CHAR LIMIT=40] -->
+ <string name="additional_permissions">Caniatâd ychwanegol</string>
<!-- Description of how many more permissions to view on next page [CHAR LIMIT=30] -->
+ <plurals name="additional_permissions_more">
+ <item quantity="zero"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> mwy</item>
+ <item quantity="one"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> yn rhagor</item>
+ <item quantity="two"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> yn rhagor</item>
+ <item quantity="few"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> yn rhagor</item>
+ <item quantity="many"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> yn rhagor</item>
+ <item quantity="other"><xliff:g id="count" example="2">%1$d</xliff:g> yn rhagor</item>
+ </plurals>
<!-- Warning for turning off permissions on older apps -->
+ <string name="old_sdk_deny_warning">Cafodd yr ap hwn ei ddylunio ar gyfer fersiwn gynharach o Android. Gall gwrthod caniatâd achosi iddo beidio â gweithio fel y disgwyl.</string>
<!-- The default description of a permission, i.e. what it does. [CHAR LIMIT=40] -->
+ <string name="default_permission_description">perfformio gweithred anhysbys</string>
<!-- Summary of number of apps currently granted a single permission [CHAR LIMIT=45] -->
+ <string name="app_permissions_group_summary">Caniateir <xliff:g id="count" example="10">%1$d</xliff:g> o <xliff:g id="count" example="10">%2$d</xliff:g></string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Menu for manage permissions to control whether system apps are shown -->
<string name="menu_show_system">Dangos apiau system</string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Menu for manage permissions to control whether system apps are hidden -->
<string name="menu_hide_system">Cuddio apiau system</string>
<!-- [CHAR LIMIT=30] Title for page managing what apps have a permission granted -->
+ <string name="permission_title">Caniatâd <xliff:g id="permission" example="Camera">%1$s</xliff:g></string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Label when no apps requesting this permission -->
+ <string name="no_apps">Dim apiau</string>
<!-- [CHAR LIMIT=30] Title of button that leads to location settings -->
<string name="location_settings">Gosodiadau Lleoliad</string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Warning about how this app cannot have location permission disabled -->
+ <string name="location_warning">Mae <xliff:g id="app_name" example="Package Installer">%1$s</xliff:g> yn ddarparwr gwasanaethau lleoliad ar gyfer y ddyfais hon. Gellir addasu mynediad lleoliad yng ngosodiadau lleoliad.</string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Warning message when turning off permission for system apps -->
+ <string name="system_warning">Os wyt yn gwrthod y caniatâd hwn, bydd rhai nodweddion sylfaenol dy ddyfais yn methu â gweithio fel y bwriedir.</string>
<!-- [CHAR LIMIT=NONE] Summary of a permission switch when it's enforced by policy -->
+ <string name="permission_summary_enforced_by_policy">Gorfodwyd fel polisi</string>
<!-- Text displayed until loading is done -->
<string name="loading">Yn llwytho\u2026</string>
<!-- [CHAR LIMIT=45] Title of all permissions settings -->
+ <string name="all_permissions">Pob caniatâd</string>
<!-- [CHAR LIMIT=45] Group of permissions granted to app automatically when installed. -->
+ <string name="other_permissions">Galluoedd eraill yr ap</string>
<!-- Title of the permission dialog for accessibility purposes- spoken to the user. [CHAR LIMIT=none] -->
+ <string name="permission_request_title">Cais caniatâd</string>
<!-- Title for the dialog that warns the user they need to turn off screen overlays
before permissions can be changed. [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="screen_overlay_title">Canfuwyd troslun sgrin</string>
<!-- Message for the dialog that warns the user they need to turn off screen overlays
before permissions can be changed. The "Settings > Apps" conveys to the user to
go to Settings and click on apps, this may need updates in RTL languages. [CHAR LIMIT=NONE] -->
+ <string name="screen_overlay_message">I newid y gosodiad caniatâd hwn, rhaid yn gyntaf diffodd y troslun sgrin yn Gosodiadau \u003e Apiau</string>
<!-- Button for the dialog that warns the user they need to turn off screen overlays
before permissions can be changed. [CHAR LIMIT=NONE] -->
<string name="screen_overlay_button">Agor gosodiadau</string>
@@ -152,7 +230,7 @@
<!-- Template for the warning title when an updated app's requested permissions are reviewed. -->
<string name="permission_review_warning_title_template_update">
Cafodd <xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g> ei ddiweddaru.
-Caniatáu <xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g> i gael mynediad i\'r canlynol?</string>
+Caniatáu i <xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g> gael mynediad i\'r canlynol?</string>
<!-- Template for the screen title when app permissions are reviewed on install. -->
<string name="permission_review_title_template_install">Dewisa pa bethau i ganiatáu <xliff:g id="app_name" example="Gmail">%1$s</xliff:g> cael mynediad atynt.</string>
<!-- Template for the screen title when app permissions are reviewed on update. -->